Polaroil avatangiisinik mianerinninnermi pitsaassutsimullu ISO-mik akuersissutaatimini misilitsikkami aatsaat taamak angusarissaartigaaq

Misilitsinermi peqataapput: Polaroil-imiit Polaroil-ip pisortaa Githa B. Olsen, ingerlatsinermi pisortaq Gerth Jack Storer, Tasiilami sulisut tamarmik, Kangerluarsorutsimi Oil Terminal Manager Kim Davidsen aamma  Qaqortumi ikummatissaasivimmi pisortaq Ingivaq Nielsen. Misilitsinnerup qanoq ingerlanneqartarnera ilikkarniarlugu kingulliit taaneqartut marluk peqataapput. Aamma peqataapput Bureau Veritas-imeersoq misilitsitsisoq Jens Buus Lassen kiisalu Process-Manager-imeersoq Kim Hjermind.

 

Ulluni pingasuni 21. – 23. oktober 2019 pisoqarfioqisuni Polaroil ISO-mik akuersissutaatini 14001 (avatangiiseq) aamma 9001 (pitsaassuseq) ukiumoortumik misilitsiffigai.

Misilitsinnermi Polaroil-ip ISO-mik akuersissuteqaleramili 2011-miilli misilitsittalerami aatsaat taamak angusarissaartigaaq.

Misilitsinneq (Ekstern audit-imik taallugu avataaniit misilinneqaataasartoq) Tasiilami ingerlanneqarpoq, misilitsitsisuulluni Bureau Veritas-imeersoq Jens Buus Lassen.

Misilitsinnermi angusarissaarneq misilitsitsisup Jens Buus Lassen-ip peqquteqarnerarpaa maannakkut sulinermi isiginnittaatsip malunnaatilimmik allanngortinneqarsimaneranik. Maluginiarnerarpaa Polaroil suleriutsinik, torersuutitsinermik, akisussaassutsimik, isumannaallisaanermik avatangiisinullu il.il. tunngatillugu pitsaanerusujussuarmik aaqqissuussisimasoq.

Misilitsinneq aallartinneqarpoq Polaroil-imi pisortap Githa Brask Olsen-ip tikilluaqqusilluni aallarniineratigut, ukiullu kingulliup ingerlanerani sunik pitsanngorsaasoqarsimaneranik ilisimatitsineratigut, tassami ISO-mik akuersissutaateqarnermi pitsanngorsaajuarnissaq piumasaqaataavoq.

Tikilluaqqusisoqareermat ikummatissaasivik alakkarneqarpoq misissuivigineqarlunilu. Kaajallaanerup nalaani sulisut tamarmik assigiinngitsunut tunngatillugu apersorneqarput.

Tasiilami ikummatissaasivimmi sulisut sunik tamanik ilisimaarinnilluarlutik pipput misilitsitsisullu apeqqutai tamaasa akiortorlugit.  Apeqqutit nalorninatik akisinnaanerinut peqqutaavoq ikummatissaasivimmi sulisut sapaatit akunnikkaartumik suliaminnik nikittarlutik pisarsimammata, taamaasillutillu suleriutsit tamaviisa ilisimalersimallugit paasisimasaqarfigalugillu.

Alakkaanermi Kulusuk aqqusaarneqarpoq nunaqarfiullu ikummatissaasivia alakkarneqarluni. Alakkaanermi ikummatissaasivimmi sulisoq Bianco Nuko aamma misilitsitsisumit apersorneqarpoq, tassami nunaqarfimmi ikummatissaasivimmi sulisup suliassaminik ilisimaarinninnissaa Tasiilami ikummatissaasivimmiit akisussaaffigineqarpoq.

Ikummatissaasivimmi sulisup Bianco Nuko-p suliassat aamma nalunngilluinnaqqissaarpai kiisalu apeqqutigineqartut tamaasa akisinnaaginnarnagit aamma ikummatissaasivik paarilluarsimaqalugu. Bianco ikummatissaasivinni sulisut qaammammut naatsorsuutinik nammineerlutik suliaqartartumininnguit ilagaat.

ISO-audit-630px-02.jpg


ISO 14001-mik akuersissuteqarneq avatangiisinik mianerinnilluni aqutsinermi periutsit nunarsuaq tamakkerlugu nuimanersaraat kiisalu ISO 9001 tassaalluni pitsaassuseq eqqarsaatigalugu nunarsuaq tamakkerlugu nuimanersaasoq. Polaroil-ip ISO 1400-mik akuersissutaateqarnermimigut takutippaa avatangiisit pillugit politikkimi pisussaaffitsigut pitsanngorsaataasussanik sakkussaminik peqarnini. ISO 9001-imik akuersissutaateqarnermigut Polaroil-ip pitsaassutsimik pisisartuminillu ukkassinini naqissuserpaa.
 

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl