KNI-mi sulisut suliffimminni naammagisimaarinnilluarput

Suliffeqarfiup anguniakkani angussaguiniuk qitiusumik piumasaqaataavoq suliffigissuunissaq. Pingaaruteqarpoq naammagisimaarinnittunik pisisartoqaraanni aamma naammagisimaarinnittunik sulisoqarnissaq.

KNI A/S-mi suliffigissaaneq ukkatarineqarpoq.  

2014-miit ukioq ataaseq allortarlugu 2020-ip tungaanut sulisut iluarisimaarinninnerannik misissuisoqartarpoq. Misissuinerit sulisut qanoq naammagisimaarinnitsigineranik kissarnersiutitut assersuunneqarsinnaavoq. Toqqaannarnerusumik nassuiarlugu: sulisoq suliffimmini ajunngila imaluunniit sulisoq suliffimmini atugarliorpa.

trivsel-630px-01.jpg

Uani takuneqarsinnaavoq 1-miit 5-mut, sulisut naammagisimaarinninnerat 2014-ip 2016-illu akornanni qaffangaatsiarsimasoq, tassanngaanniillu qaffasissumik inissisimalersimalluni annikitsumik nikilaartarluni. Sulisut 90,4 %-ii akisimapput suliffimminnik naammagisimaarinnillutik. 2020-mi misissuinerup inernera 2014-mut sanilliukkaanni naammagisimaarinninneq 6,4 %-mik qaffariarsimavoq.

trivsel-630px-02.jpg

Tunniusimaneq pimoorussinerlu KNI-mi sulisut akornanni qaffasissumik inissisimavoq. Sulisut 93 %-ii 2018-mi akisimapput ukioq ataaseq qaangiuppat suli KNI-miikkumaarlutik. 2014-mi sulisut 85,8 %-ii taamak akisimapput. Tassa qaffariarluni 7,2 %-mik. 2018-ip 2020-llu akornanni annikitsumik appariarsimavoq 1,6 %-mik, taamakkaluartoq suli 2014-miit 2020-ip tungaanut 5,6 %-mik qaffariarneruvoq.

trivsel-630px-03.jpg

Sulisut KNI-mi sulillutik allanut oqaluttuassallutik tulluusimaarnerat qaffariarsimavoq, aammalu sulisut ilisarisimasaanni KNI-mik isiginninneq pitsaanerulersimavoq 2014-miit 2020-mut. Sulisut 85,8 %-ii KNI-mi sulillutik tulluusimaarlutik oqaluttuarsinnaapput. Qaffariarneq 5,2 %-iuvoq 2014-mut sanilliullugu. 2014-mi sulisut 70,8 %-iisa ilisarisimasaat KNI-mik isiginninnerat pitsaaneru-lersimavoq, 2020-mi 77,2 %-simalluni, tassa 6,4 %-mik qaffariarsimalluni.

trivsel-630px-04.jpg

Sulisut 89 %-ii naammagisimaarinnipput, isumaqarlutillu suliaminnut sunniuteqarluarlutik. 2014-mi kisitsik 82,8 %-miippoq. Qaffariaat 6,2 %.

trivsel-630px-05.jpg

2020-mi sulisut 86,8 %-ii isumaqarput KNI-mi inuttut piginnaasat ineriartortissinnaallugit. Kisitsit 2014-mut sanilliukkaanni qaffariarneq 6 %-iuvoq. 2020-mi sulisut 87,2 %-ii isumaqarput suliamut tunngatillugu piginnaasat ineriartortissinnaallugit, qaffariarneq 4,2 %-iuvoq kisitsisit 2014-mut sanilliukkaanni.

trivsel-630px-06.jpg

2020-mi sulisut 87,6 %-ii isumaqarput KNI-mi suliffimmi atugassarititat pitsaasuusut. Kisitsit 2014-mi 79,6 %-miippoq. Taamaalilluni qaffariarneq 8 %-iulluni.

trivsel-630px-07.jpg

2020-mi sulisut 89,4 %-ii isumaqarput suleqatit pisariaqartitsinermi ikiuussinnaasut. Kisitsit 2014-mi 81,8 %-miippoq. Qaffariarneq 7,6 %-iuvoq. 2020-mi sulisut 85 %-ii akisimapput suliffeqarfiup iluani ilisimatitsisarneq pitsaasuusoq. 2014-mut sanilliullugu 11 %-mik qaffariarneruvoq.

trivsel-630px-08.jpg

Apeqqutinut ukununnga KNI-mi sulisut akisimapput:

Immikkoortortami pisortaq pitsaavoq: 2020-mi 86,4 %, 2014-mi 82,4 %. Qaffariarneq 4 %.

Immikkoortortami pisortaq suliaminut pitsaasuuvoq: 2020-mi 87 %, 2014-mi 83,4 %. Qaffariarneq 3,6 %.

Immikkoortortami pisortaq sulianut kajumilersitsisarpoq: 2020-mi 87 %, 2014-mi 80,4 %. Qaftrivsel-630px-09.jpg

2020-mi sulisut 92,8 %-ii akisimapput pisortaaneq tutsuiginartoq. Kisitsik 2014-mi 84,6 %-iuvoq. Qaffariarneq 8,2 %-iuvoq.

2020-mi sulisut 93,6 %-ii akisimapput pisortaaneq iliuseqarsinnaassuseqarluartoq. Kisitsik 2014-mi 84,8 %-miippoq. Qaffariarneq 8,8 %-iuvoq.

2020-mi sulisut 93,4 %-ii akisimapput pisortaaneq siunnerfik aammalu angusat pillugit ersarissumik ilisimatitsisartoq. Kisitsik 2014-mi 83,2 %-imiippoq. Qaffariarneq 10,2 %-iuvoq.

trivsel-630px-10.jpg

2020-mi sulisut 89,6 %-ii isumaqarput KNI suliassanik siunniussanik angusaqallaqqissuusoq. 2014-mi kisitsik 80,2 %-miippoq. Qaffariarneq 10,4 %-iuvoq.

2020-mi sulisut 89,2 %-ii isumaqarput KNI periataallaqqissoq. Kisitsik 2014-mi 78,8 %-imiipoq. Qaffariarneq 10,4 %-iuvoq.

2020-mi sulisut 87,4 %-ii isumaqarput KNI nutarsallaqqissuusoq. Kisitsik 2014-mi 76,6 %-imiippoq. Qaffariarneq 10,8 %-iuvoq.

fariarneq 6,6%.

Immikkoortortami pisortaq tutsuiginarpoq: 2020-mi 90,2 %, 2014-mi 85,2 %. Qaffariarneq 5 %.

Immikkoortortami pisortaq aalajangiillaqqippoq: 2020-mi 90,2 %, 2014-mi 85,2 %. Qaffariarneq 5 %.

 

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl