Tuniniaanermi siunnersorti

KNI Engros Nuummi allaffimmi misilittagaqarluartumik tuniniaanermi siunnersortissarsiorpoq ulloq 1. maj 2019 aallarnerfigalugu imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut sulilersussamik.

KNI Engros-ip namminersorlutik ingerlatsisunut pisortallu suliffeqarfiutaannut, akunnittarfinnut, paaqqin-nittarfinnut, pisiniarfinnut allanullu tuniniartarpai immiaaqqat, sodavandit, nerisassat nerisassaanngitsullu.

Akisussaaffiit suliassallu
Nunap immikkoortuini aalajangersimasuni KNI Engros-ip nioqqutaasa tuniniarnissai akisussaaffigissavat ulluinnarnilu Nuummi suliffeqassallutit.

Suliassarissavatit pisisartunut orniguttarneq, isumaqatigiissutissanik pilersaarusiortarneq malitseqartitsi-nerlu, tunisassatut neqeroorutinik piviusunngortitsineq, pisisartunut siunnersuineq nioqqutinillu pisias-saannik pigineqartussanik ineriartortitsineq naleqqussaanerlu kiisalu nunap immikkoortuani suliffigisavit missingersuusiorfiginissaat.

Atorfik soqutiginarluinnartuuvoq assigiinngitsorpassuarnillu suliaqarfiulluni ineriartornissamik periarfissa-qarluarfiusoq kiisalu suliaqarfigisap iluani nammineerluni annertuumik sunniuteqarfigineqarsinnaasoq.

Tuniniaanermi siunnersortip Nuummi Engros-imi pisortaq qaninnertut pisortarissavaa.

Tuniniaanermi siunnersortitut atorfik imaattumik inuttalerusupparput:

  • Quersuartigut nioqquteqarluni pisisartunut tuniniaanermi ukiuni arlalinni misilittagaqarnissaq
  • Nerisassanik nerisassaanngitsunillu tuniniaanermi nioqqutinik ilisimasaqarnissaq
  • Niuernikkut paasisimasaqarnikkut isumaqatiginninniallaqqissuunissaq
  • Qarasaasiamik atuillaqqissuunissaq (pingaartumik excel-imik)
  • Kalaallisut qallunaatullu oqalussinnaasoq
  • Suleqatigiittut sulisarnissaq, siuningaaniit eqqarsarluni sulisarnissaq, angusaqarusussuseqarluartuu-nissaq sullerissuunissarlu
  • KNI-mi periuserineqartut naleqartinneqartullu malinneqarnissaat qulakkeerlugu
  • Killingusaami periusissiatta atuuttunngortinnissaa piviusunngortinnissaalu.

Atorfinittussamut neqeroorutigaavut:
Atorfinikkuit aallartinninni suliffeqarfik aaqqissuussaalluartumik ilisaritinneqassaaq. KNI Engros-ip pin-gaartippaa sulisut naammagisimaarinnissasut tunniusimalluinnassasullu, sulinitsinnili persuarsiorfiunngit-sumik peqatigiittarpugut nuannersussarsiornerlu piffissaqarfigisarlutigu. Tuniniaanermi siunnersortitut pisinnaasatit tunngavigalugit immikkut isumaqatigiissuteqarfigineqarlutit orniginartunik akissarsiaqartin-neqassaatit. Atorfik ulloq naallugu atorfiuvoq angalangaatsiartarnissarlu naatsorsuutigineqassaaq.

Atorfik pillugu paasisaqarnerorusukkuit Engros-imi pisortaq Jens Bang attavigineqarsinnaavoq oqarasuaa-tikkut: 86 81 62 imaluunniit 53 07 23.

Qinnuteqaat
Qinnuteqaat, ilinniarsimanermut siusinnerusukkullu sulisimanermut allattukkanik imalik (CV), oqaaseqaatit aammalu sulisitsisorisimasavit attaveqarfiginissaanut paasissutissaq tigoreersimassavarput kingusinnerpaamik ulloq 31. marts 2019.

Qinnuteqaat uunga nassiunneqassaaq:

KNI A/S
Sulisoqarnermut immikkoortortaqarfik
Postboks 319
3911 Sisimiut
E-mail: jobs@kani.gl

KNI Kalaallit Nunaanni tamarmi 1.000-it sinnerlugit sulisoqartoq Nunatsinni niuernermik ingerlatsisut an-nersaraat. Suliffeqarfissuup niuernikkut tallimanik ingerlataqartup ukiumut 2,5 mia. kr. kaaviiaartittarpai.

Tamannalu ingerlanneqarpoq ulluinnarni nioqqutissanik atortussanillu nioqquteqarnikkut, ikummatissaqar-titsinikkut, toqoraaveqarnikkut, illoqarfinni nunaqarfinnilu nioqqutinik quersuarniit tuniniaanikkut, mittar-feqarfitsigut nittartakkakkullu tuniniaanikkut.

KNI pillugu paasisaqarnerorusukkuit  www.kni.gl-imut iserlutit paasisassarsiorsinnaavutit.

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl