Fastprisaftaler i perioden 2008-2013 har samlet sparet samfundet for 197 mio. kroner

Uddybning af grunden til prisforhøjelser 1. August 2014

KNI A/S Polaroil vil gerne imødekomme de seneste dages debat i det offentlige rum og uddybe grunden til prisforhøjelserne på gasolie, benzin og petroleum pr. 1. August 2014.

KNI A/S Polaroil har ikke eneret, men har til formål at sikre forsyninger af flydende brændstoffer til hele Grønland, som bl.a. omfatter den samfundspålagte forsyningspligt i henhold til Servicekontrakt med Selvstyret. Der følger ikke penge med i Servicekontrakten, men den indtjening, Polaroil må have på olie under servicekontrakten, er fastsat i Servicekontrakten. Flydende brændstof sælges i Grønland efter normale forretningsmæssige principper.

Forsyning af de forskellige olieprodukter til Grønland foregår ved at et antal importskibe anløber Grønland fra forår til efterår, til primært Nuuk og Kangerluarsoruseq. Olieprodukterne bliver efterfølgende distribueret med mindre tankskibe til alle byer og bygders tankanlæg.

Flere af områderne langs kysten er kun tilgængelige for sejlads i sommermånederne, eksempelvis Avanersuaq og østkyst byer og bygder. Disse lokaliteter må derfor have beholdninger af olieprodukter svarende til 15 måneders normal forbrug.

Prisdannelse

Forbrugerpriserne i Grønland dannes ved en kombination af flere primære faktorer; så som international råoliepris, produktionsomkostninger på olieraffinaderi, kursen på amerikanske dollars, transport med importskibe og distribution med kysttankskibe, samt drift og vedligehold af tankanlæggene.

KNI A/S Polaroil indgår primært tids- og mængdebestemte prisaftaler med internationale oliehandelshuse/banker. International oliehandel og olieraffinaderiets produktionsomkostninger med tilpassede kuldeegenskaber til vores klima og miljø handles i amerikanske dollars.

Aftalerne sikrer at forbrugerpriserne på gasolie, benzin og petroleum ikke påvirkes dagligt, men er mere stabile end de fleste andre steder i verden.

Prisforhøjelsen

De fastprisaftaler der kunne opnås for 2014, er dyrere end aftalerne var i 2013.

Verdensmarkedets priser ændres konstant og hver dag. KNI A/S Polaroil har ingen, og har aldrig haft, indflydelse på verdensmarkedspriser. Derfor kan prisreguleringer ikke undgås.

Illustration: Fastpris contra verdensmarkedspris hhv 2013 og 2014.

 Graf.jpgPrisaftaler med oliehandelshuse/banker kan sammenlignes med at låne penge i en lokal bank til enten variabel rente eller fast rente. Når der lånes til variable renter, så følger renterne verdensmarkedet op og ned. Hvis der lånes til fast rente, så er renteudgiften kendt i den periode lånet strækker sig over.

Hvormeget stiger udgiften for et almindeligt hus?

Et parcel-/rækkehus på ca. 100m2 vil typisk have et gasolieforbrug på 2.500-3.000 liter om året. Prisforhøjelsen 1. August har øget gasolie udgiften med 112-135 kr pr. måned.

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl