Polaroils tankanlæg er af international standard

Tankforvalter Kristian Stach Olsen og Tankforvalterassistent Jørgen Lang fra Polaroil i Narsaq har netop haft besøg af Bureau Veritas Certification. Besøget skyldes, at Polaroil er ISO certificeret i både kvalitets- og miljøledelse, og derfor er underlagt strenge internationale standarder. For at sikre at Polaroil til stadighed lever op til alle de krav som certificeringerne kræver, foretages der grundige tests af anlæg, medarbejderne, ledelsen og den samlede drift af Polaroil.

Det var derfor tre travle dage for Kristian og Jørgen mens undersøgelserne stod på og alle tankanlæggets elementer og arbejdsgange blev gennemgået.

Rent praktisk foregår undersøgelserne som en eksamen af medarbejderne og ledelsen, hvor de udspørges af repræsentanten fra Veritas om ledelsesprocesser samt miljø- og sikkerhedsmæssige forhold. Herudover gennemgås alle fysiske dele af tankanlægget, mandskabshus, gasdepot, smørolielager og udleveringsteder. Herudover fik medarbejde stillet mange detaljerede spørgsmål om drift og arbejdsprocesser ligesom alle dokumentationer skulle fremvises.

Da ISO certificering også omhandler kundeservice tog Bureau Veritas Certification også kontakt til Polaroil kunder, for at høre hvordan de oplever betjeningen og sikkerheden på tankanlægget.

Kristian, Jørgen og deres tankanlæg i Narsaq og bestod både ISO kvalitets- og miljøcertificeringen med glans.

Direktør for Polaroil, Githa Brask Olsen: 
“Tillykke til medarbejdere i Narsaq. Det er en stor tilfredsstillelse at se at vi lever op til alle ISO certificeringernes krav. Samtidigt vil jeg sige, at det også er et skulderklap til alle Polaroils medarbejdere og vores tankanlæg i Grønland, som drives på samme måde som i Narsaq.  

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl