Polaroil Aasiaat får besøg af skoleelever

8. k fra Gammeqarfik har besøgt tankanlægget i Aasiaat. Eleverne hørte godt efter, da der blev fortalt om  arbejdspladsens historie, og de stillede nysgerrige spørgsmål og viste interesse.

Da tankforvalteren i Aasiaat, Søren Olsvig, fortalte om den kapacitet tankene har, hvor meget der var i tankene, og om de forskellige moderne udstyr  der er på tankanlægget, blev eleverne meget forbavsede.

 

Ansatte i Polaroil Aasiaat:
- Der er 4 ansatte i tankanlægget.

Forskellige tanke kan rumme antal liter brændstof:
- Gasolie: 16,5 mill. Liter
- Jet A 1 (flybrændstof): 1,1 mill. liter
- Benzin: 2,4 mill. liter

- Når jeg fortæller skoleeleverne om de forskellige udstyr vi har, siger de unge piger og drenge, at de gad godt komme i skolepraktik på tankanlægget, og det er altid dejligt at høre de unge sige det. Vi er altid stolte over at fortælle udefrakommende mennesker om vores arbejdsplads, siger tankforvalteren i Aasiaat Søren Olsvig.

Kvalitetskrav, der hører til certifikaterne, skal følges og overholdes

Søren Olsvig fortalte om virksomhedens 2 certifikater der er henholdsvis ISO 9001 og ISO 14001. Han forklarede, at det var vigtigt at opfylde kravene omkring kvalitetsledelse og miljøledelse.

December 2016 var ansatte i Polaroil Aasiaat til audit i kvalitetskrav til ISO certifikaterne, hvor man generhvervede certifikaterne.

- Det vil sige, Polaroil i hele Grønland blev certificeret igen, og det er vi stolte af, siger Søren Olsvig.

Polaroil-Aasiaat-gammeqarfimmiullu-630px-01.jpg
Tankforvalter Søren Olsvig fortæller skoleelever om instruktionerne på arbejdspladsen.

 

Polaroil-Aasiaat-gammeqarfimmiullu-630px-02.jpg
Der bliver fortalt om indpumpingsflangen.

 

Polaroil-Aasiaat-gammeqarfimmiullu-630px-03.jpg
Det skortede ikke på spørgsmål fra eleverne i 8. k i Gammeqarfik.

 

 

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl