Øget brændstofforbrug fører til kapacitetsudvidelser i bygderne

Tankanlægget i Tasiusaq UPV.

 

De seneste 5 år har der været en markant stigning af brændstofforbruget flere steder på kysten, og det har medført til, at Polaroil har udvidet og stadig er i gang med deres udvidelse af tankkapaciteten i bygderne.

Der skal hele tiden tilpasninger til.

Gennem de sidste år er især benzinforbruget i Grønland steget, og det har medført, at Polaroil har haft behov for at udvide deres brændstofkapacitet i bygderne.

- Der bygges nye fabrikker. Når der fiskes mere, indhandles der mere, og fabrikker bruger så mere el, jollefiskerne bruger kraftigere påhængsmotorer og fangerne er begyndt at fiske mere nordpå, især omkring Uummannaq, Upernavik og ved Qaanaaq. Det er baggrunden for, at vi har brug for at kapacitetsudvide. Derfor har Polaroil været nødsaget til at foretage kapacitetsudvidelser i bygderne, oplyser Bjarne Lykkegaard, der er anlægschef i Polaroil.

Kapacitetsudvidelser i Upernavik Kujalleq og Tasiusaq (UPV) er afsluttet i oktober, mens kapacitetsudvidelser i Ukkusissat og Ikerasak afsluttes til næste år.

Polaroil-oeger-630px-02.jpg

Tankanlægget i Tasiusaq UPV – Benzintank indbygget i kasse.

Forbedringen af servicen med døgnautomater har også medført til, at det er blevet lettere at tanke, og det betyder øget lokalsalg af brændstof.

- Når et sted får betalingsautomater, forbedres servicen, og folk fra omkringliggende bygder kommer ofte forbi for at tanke op, siger Bjarne Lykkegaard. 

Tidligere har man også udført kapacitetsudvidelser for benzin i Saqqaq og Saattut.

I de kommende år vil der i nogle bygder også være behov for yderligere kapacitetsudvidelser.

Polaroil-oeger-630px-03.jpg
Kapacitetsudvidelse med genbrug af to tanke i Upernavik Kujalleq

Polaroil-oeger-630px-04.jpg

Kapacitetsudvidelse af benzin i Saqqaq

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl