Kursus for tankpasserne i bygderne

Fra venstre: Hermann Sakariassen, Hans Therkilsen, Alberth, Lange Hugo, Steen Lange, Martin Knudsen, Pavia Jensen, Karen Bernhardtsen Gabrielsen, Gabriel Petersen, Akitsiannguaq Christensen, Thara Jeremiassen og Gerth Jack Storer.

 

Kurset, der blev afholdt to forskellige steder, var spændende og udbytterigt.

Et seks dages langt kursus blev for nylig afholdt i Ilulissat og Aasiaat, med i alt 17 deltagerne. Kursus i Ilulissat havde 10 deltagerne fra Region Nord og én fra Polaroil i Ilulissat. Kursus deltagerne i Aasiaat var fra Qeqertalik område med i alt 8 deltagere og to fra Polaroil i Aasiaat.

tankpasser-kursus-630px-02.jpg
Fra venstre: Hermann Sakariassen, Hans Therkilsen, Alberth, Lange Hugo, Steen Lange, Martin Knudsen, Pavia Jensen, Karen Bernhardtsen Gabrielsen, Gabriel Petersen, Akitsiannguaq Christensen, Thara Jeremiassen og Gerth Jack Storer.

 

Kurset blev afholdt af Driftschef i Polaroil, Gerth Jack Storer og HRD-konsulent Sikkersoq Møller. Under kurset lærte deltagerne blandt andet om, hvordan man måler tankene, vedligeholdelse af anlægget, korrekt oplagring af farliggods, Serviceaftale mellem Pilersuisoq og Polaroil og registrering af månedsregnskab. Sikkersoq Møller fremlagte KNI’s værdier, Leadership Pipeline og personalehåndbogen.

I samarbejde med Kalaallit Røde Korsiat og Brandvæsnet afholdte man også førstehjælps-kursus og elementær brandbekæmpelse.

Alle kursisterne var glade og fik meget ud af kurset, de fik samtidig også gode og nye værktøjer til deres videre arbejde, og de skulle også give deres nye viden videre til deres kollegaer i de steder, de kommer fra.

tankpasser-kursus-630px-03.jpg

Karen Bernhardsen og Mina Larsen slukker ildbranden.

 

tankpasser-kursus-630px-04.jpg

Pavia Jensen og Hans Therkilsen øver sig med førstehjælpen.

 

tankpasser-kursus-630px-05.jpg

Ruth Filemonsen øver sig med førstehjælpen.

 

tankpasser-kursus-630px-06.jpg

Akitsinnguaq Christensen og Martin Knudsen afprøver med at vedligeholde anlægget / Gerth viser hvordan man laver vingepumpe.

 

tankpasser-kursus-630px-07.jpg
Fra ventre: Hugo Lange, Hermann Sakariassen, Akitsiannguaq Christensen, Steen Gabrielsen, Karen Bernhardtsen, Alberth Lange, Hans Therkilsen, Gabriel Petersen, Martin Knudsen, Pavia Jensen og Gerth Jack Storer.

tankpasser-kursus-630px-07.jpg
Fra venstre: Gerth Jack Storer, Benedikte Siegstad, Ruth Filemonsen, Mina Larsen, Augustinus Larsen, Jeremias Josefsen, Johannes Skade, Anda Jeremiassen aamma Jens Kleist Østergaard.

 

Alle deltagerne modtog tre forskellige kursus beviser; i førstehjælp, elementær brandbekæm-pelse og for at have deltaget på tankpasserkurset.

Stort tillykke til alle kursisterne :)

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl