Brændstofpriserne sænkes 10. marts 2018

Prisen på Gasolie, Petroleum og Benzin sænkes med 45 øre pr liter.

Polaroil´s detailpriser fra 10. marts 2018 bliver således:

  • Gasolie/diesel: fra 5,55 kr. til 5,10 kr. pr. liter, incl. miljøafgift på 10 øre/l.
  • Petroleum: fra 5,66 kr. til 5,21 kr. pr. liter, incl. miljøafgift på 10 øre/l.
  • Benzin: fra 5,40 kr. til 4,95 kr. pr. liter, incl. miljøafgift på 10 øre/l.

Desuden sænkes prisen på Jet A-1 (flybrændstof) også med 45 øre pr. liter fra 5,58 kr. til 5,13 kr. pr. liter.

Sænkning af brændstofpriserne svarer til en samlet årlig besparelse på ca. 58 mio. kr. for forbru-gerne. Prisnedsættelsen er den 6. i rækken, siden september 2014, hvor verdensmarkedspriserne begyndte at falde. Det betyder at brændstofpriserne nu er faldet med 1,55 kr. pr. liter siden sommeren 2014.

Prisændringen skyldes hovedsageligt en billigere sikring af brændstofpriserne for 2018 i DKK og dermed lavere indkøbspriser på brændstof i forhold til 2017. Denne ændring består af en prisreduktion på indkøbspriserne i USD, samt et fald i USD/DKK kursen.

Med venlig hilsen
Githa Brask Olsen
Energidirektør, Polaroil

Email: gib@kni.gl

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl