Brændstofpriserne sænkes 1. april 2017

Prisen på Gasolie, Petroleum og Benzin sænkes med 20 øre pr liter. Polaroil´s detailpriser fra 1.april 2017 bliver således:


  • Gasolie/diesel: fra 5,75 kr. til 5,55 kr. pr. liter, incl. miljøafgift på 10 øre/l.

  • Petroleum: fra 5,86 kr. til 5,66 kr. pr. liter, incl. miljøafgift på 10 øre/l.

  • Benzin: fra 5,60 kr. til 5,40 kr. pr. liter, incl. miljøafgift på 10 øre/l.


Desuden sænkes prisen på Jet A-1 (flybrændstof) også med 20 øre pr. liter fra 5,78 kr. til 5,58 kr. pr. liter.

Prisnedsættelsen er den 5. i rækken, siden september 2014, hvor verdensmarkedspriserne be- gyndte at falde. Det betyder at brændstofpriserne nu er faldet med 1,10 kr. pr. liter siden som- meren 2014. Prisreduktionen på 1,10 kr. pr liter betyder at det nu er ca. 135 mio. kr. billigere pr år for forbrugerne, end det var 2014.

Forbrugerpriserne på brændstoffer er nu kommet på niveau med priserne for 6 år siden.

Historiske forbrugerpriser på brændstoffer:

ineriartornerat-DK.jpg

Prisændringen skyldes hovedsageligt billigere sikring af brændstofpriserne for 2017 i DKK og dermed lavere indkøbspriser på brændstof i forhold til 2016. Denne ændring består af en prisreduktion på indkøbspriserne i USD og en stigning i USD/DKK kursen.

Til nedenstående prissammenligning, skal det bemærkes, at Polaroil's liter omsætning har været faldende gennem de senere år, men nu stabiliseret sig omkring niveauet 125 mio. liter pr. år. Dette er 75% af liter omsætningen i 2009. Nedgangen af brændstofforbruget skyldes især indførelse af vandkraftværkerne, samt bedre isolering af boliger/bygninger og mere effektive oliefyr og motorer. Benzin omsætningen er dog stadig stigende – især i området nord for polarcirklen.

Da det ikke er muligt at reducere de faste omkostninger tilsvarende har det betydet en højere omkostning pr. liter svarende til ca. 45 øre og det er generelt dyrere at levere en liter brændstof i Grønland sammenlignet med Danmark.

ikummatissat-tamarmik-DK-.jpg

Med venlig hilsen

Tage Lindegaard Energidirektør, Polaroil Email: tal@kni.gl

Om Polaroil
I henhold til Servicekontrakten, indgået med Selvstyret, skal KNI A/S Polaroil sikre forsyninger af flydende brændstoffer til hele Grønland. Der er i Servicekontrakten fastsat det indtjeningsniveau KNI A/S Polaroil må have på olie. Forbrugerpriserne i Grønland dannes ved en kombination af flere primære faktorer, såsom international råoliepris, produktionsomkostninger på olieraffinaderi, kursen på amerikanske dollars, tran- sport med importskibe og distribution med kysttankskibe, samt drift og vedligehold af tankanlæggene.
 
 
 

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl