Brændstofpriserne sættes ned

Brændstofpriserne nedsættes med 27 øre pr. liter. De nye priser sættes i kraft pr. 5. januar 2016.

Polaroil´s detailpriser fra 05. januar 2016 bliver således:

  • Gasolie/diesel: Nedsættes fra 6,20 kr. til 5,93 kr. pr. liter, incl. miljøafgift på 10 øre/l.
  • Petroleum: Nedsættes fra 6,31 kr. til 6,04 kr. pr. liter, incl. miljøafgift på 10 øre/l.
  • Benzin: Nedsættes fra 6,05 kr. til kr. til 5,78 kr. pr. liter, incl. miljøafgift på 10 øre/l.

Prisnedsættelsen vil medføre, at den grønlandske husholdning kommer til at blive lettet på omkostningsiden med knap 34 mio. kr i 2016.

KNI A/S Polaroil har, som tidligere år, indgået fastprisaftaler på råolie og raffinaderimargin for indkøbet i 2016. Fastprisaftalerne er indgået med forskellige handelshuse og banker. Prisaftalerne for 2016 er på et lavere niveau end de aftaler der var gældende for 2015.

Polaroil har nu sænket brændstofpriserne med i alt kr. 0,72 pr. liter siden efteråret 2014.

Import af brændstoffer vil i 2016, også som de sidste 2 år, foregå ved 5 stk. importer.

Polaroil’s liter omsætning er stadig for nedadgående og er for nuværende på ca. 125 mio. liter. Dette er 75 % af liter omsætningen i 2009. Nedgangen af brændstofforbruget skyldes især indførelse af vandkraftværkerne, samt bedre isolering af boliger/bygninger og mere effektive oliefyr og motorer.

 

Med venlig hilsen

Tage Lindegaard

Energidirektør Polaroil
Email: tal@kni.gl

 

 

 

Om Polaroil

I henhold til Servicekontrakten, indgået med Selvstyret, skal KNI A/S Polaroil sikre forsyninger af flydende brændstoffer til hele Grønland. Der er i Servicekontrakten fastsat det indtjeningsniveau KNI A/S Polaroil må have på olie. Forbrugerpriserne i Grønland dannes ved en kombination af flere primære faktorer, såsom international råoliepris, produktions omkostninger på olieraffinaderi, kursen på amerikanske dollars, transport med importskibe og distribution med kysttankskibe, samt drift og vedligehold af tankanlæggene.

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl