Brændstofpriserne sænkes 1. december 2014

Prisen på Gasolie, Petroleum og Benzin sænkes med 24 øre pr liter.

Kursen på den amerikanske dollars, som brændstoffet er blevet betalt med, har været væsentligt lavere end de forudsætninger, der lå til grund for prisstigningen i august 2014. Derudover er det lykkedes at spare på de samlede kapacitetsomkostninger, både indenfor drifts- og personaleomkostninger, samtidig med at udlejning af materiel har givet et lidt større indtjening end forventet.

Polaroil´s detailpriser fra 1. december 2014 bliver således:

  • Gasolie/diesel: fra 6,65 kr. til 6,41 kr. pr. liter, incl. miljøafgift på 10 øre/l.
  • Petroleum: fra 6,76 kr. til 6,52 kr. pr. liter, incl. miljøafgift på 10 øre/l.
  • Benzin: fra 6,50 kr. til 6,26 kr. pr. liter, incl. miljøafgift på 10 øre/l.

Dette års import af brændstoffer er gennemført, idet den sidste import blev gennemført i november. KNI A/S Polaroil forventer at næste års import begynder i april måned.

Fastprisaftaler

Prisfaldet skyldes ikke at verdensmarkedspriserne på råolie og raffinaderimargin er faldet i pris siden juni 2014.

KNI A/S Polaroil har, som tidligere meddelt, indgået fastprisaftaler på råolie og raffinaderimargin for indkøbet i 2014. Fastprisaftalerne er indgået med forskellige handelshuse og banker.

Fastprisaftalerne har i perioden 2008-2013 samlet set sparet samfundet for 197 mio. kroner. Isoleret set for 2009 har fastprisaftalerne dog ligget over den faktiske pris på verdensmarkedet. Dette vil også ske i 2014 alene grundet det store prisfald på verdensmarkedet. Den samlede besparelse for samfundet i perioden 2008-2014 forventes således at at være på ca. 185 mio. kr.

INFO
2014-12-braendstofpriser-udvikling-da.jpg 

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl