Brændstofpriserne forhøjes pr. 1. august 2014

KNI A/S Polaroil forhøjer brændstofpriserne pr 1. august 2014. Gasolie forhøjes med 54 øre pr. liter, Petroleum med 55 øre pr liter og Benzin med 39 øre pr liter.

Verdensmarkedspriserne på råolie, raffinaderimargin og USD ændres hver dag og udgør hovedelementerne i prisdannelserne for forbrugerne. KNI A/S Polaroil har gennem mange år indgået prissikringsaftaler på disse eller nogle af disse elementer.

Råolie og raffinaderimargin aftalerne i 2014 er næsten 10 USD/Bbl højere end i 2013, men stadig 2-3 USD/Bbl under verdensmarkedssnit.

Forbrugerpriserne på Gasolie og Benzin har siden 2009 haft ens pris, men udviklingen i efterspørgslen har gjort at Gasolie prisen i Europa generelt er steget mere end på Benzin, samt at kuldeegenskaberne på Gasolie er blevet dyrere fremstille. Derfor er prisstigningen ikke ens på Gasolie og Benzin.

Sidste gang der var regulering af brændstofpriserne var den 7. juni 2013, hvor priserne blev forhøjet med 26 øre literen.

Selvom priserne på råolie og raffinaderimargin siden juni 2013 har været både billigere og dyrere end nu, så er det et faktum, at KNI A/S Polaroil har kunnet fastholdt de generelle forbrugerpriser fra juni 2013 til i dag og sparet det grønlandske samfund for prisstigninger før nu.

Grunden til, at forbrugerpriserne har kunnet fastholdes så længe, skyldes det tidligere forhold, at KNI A/S Polaroil havde sikret råolie, raffinaderimargin og valuta på, i forhold til verdensmarkedspriserne, gunstige vilkår. De nuværende sikringer er ikke så gunstige som tidligere, men stadig lidt under de nuværende verdensmarkedspriser.

Polaroil´s detailpriser fra 1. august 2014 bliver således:

  • Gasolie/diesel: fra 6,11 kr. til 6,65 kr. pr. liter, incl. miljøafgift på 10 øre/l.
  • Petroleum: fra 6,21 kr. til 6,76 kr. pr. liter, incl. miljøafgift på 10 øre/l.
  • Benzin: fra 6,11 kr. til 6,50 kr. pr. liter, incl. miljøafgift på 10 øre/l.

INFO: Brændstofpriser i Danmark og Grønland pr. 01. juli 2014

  Danmark Grønland
  Forbrugerpris Detailpris renset for
afgifter og moms
Forbrugerpris Detailpris renset
for miljøafgift
Benzin 13,24 6,10 6,11 6,01
Diesel 11,55 6,17 6,11 6,01
Petroleum 13,80 7,98 6,21 6,11

Kilde: EOF, 07.07.2014

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl