Udslip af gasolie stoppet

Sent torsdag eftermiddag blev der konstateret udsivning af gasolie ved stranden tæt ved tankanlægget i Qeqertarsuatsiaat.

Polaroil meddeler torsdag aften, at udsivningen fra tanken blev stoppet efter et par timer.

Årsagen til udsivningen er efter al sandsynlighed en teknisk fejl i anlægget, som Polaroil nu har taget hånd om, og som vil blive udbedret i samarbejde med teknikere.

Det stedlige brandvæsen og Nukissiorfiit har været behjælpelige med tid og udstyr, så der i løbet af torsdag eftermiddag er flyttet gasolie fra den berørte tank til en anden og næsten tom tank. Dette arbejde fortsætter i morgen.

Polaroil vurderer, at der kan være sivet højst 2000 liter gasolie, men at tallet kan være mindre. Det vil de kommende dages arbejde bekræfte.

Politiet i Nuuk, Departementet for Miljø og Natur samt Teknisk Forvaltning under Kommuneqarfik Sermersooq blev orienteret straks efter at udsivningen blev konstateret.

Konst. Direktør for Polaroil, Tage Lindegaard understreger, at selvom at det ikke kan undgås at lugte af gasolie i bygden, så er der ingen fare for brand.

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl