Arktisk førstehjælp og brandbekæmpelse

14 ansatte ved Polaroil´s tankanlæg på kysten har netop gennemført et vellykket kursus i samarbejde med Brandvæsenet i Nuuk.

polaroil-kursus-DSCN4079.jpg

Polaroil´s tankanlæg er på grund af deres karakter som regel placeret meget kystnært og ligger derfor i yderkanten af det naturlige bybillede og ofte i stor sikkerhedsafstand til beboelser.

Tage Lindegaard, konst. Energidirektør, Polaroil:
- Sikkerhed er alfa og omega for vores virke som forsyningsvirksomhed af olie og andet brændstof. Af den grund er der stor sikkerhedsfokus på alle tankanlæg, men vi skal stadigvæk være forberedt på, at nogen kan komme til skade. Det er derfor af allerstørste vigtighed, at vore medarbejdere skal kunne førstehjælp samt primær brandbekæmpelse hvis der sker en ulykke.

De ansattes arbejde er nøje defineret i to slags manualer. Den ene, der nøje beskriver opbygningen af tankanlæg og hvordan det betjenes, og den anden der beskriver, hvordan medarbejderne skal agere i forhold til deres arbejde.

Tage Lindegaard:
- Vi har tankanlæg i alle byer og bygder i alt 69 steder, 70 fuldtidsansatte. Samfundet er afhængigt af vores tilstedeværelse, og vi skal som arbejdsplads sikre, og skabe vejen for, at medarbejderne har de rette kvalifikationer og viden til at kunne opfylde forsyningspligten af brændstoffer til alle. Kurset i arktisk førstehjælp og brandbekæmpelse er derfor blot et led i dette arbejde, og dette vil til stadighed blive fulgt af andre kurser.

Udviklingskonsulent, Mikol Heilmann, forestår planlægning og gennemførelser af alle Polaroil’s kurser og uddannelser inden for faglige- og personlige kurser, og hun udtrykker stor tilfredshed for samarbejdet med Brandvæsenet i Nuuk og med kursisternes engagement.

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl