KNI A/S har igangsat en købmandsuddannelse for egne ansatte

KNI A/S har etableret sin egen interne købmandsuddannelse af ni måneders varighed, med indbygget tre internatophold i Sisimiut. Det første teoriophold af ti dages varighed er netop begyndt i Sisimiut, og på skolebænken sidder fire kvinder samt otte mænd fra fire Pilersuisoq-regioner.

De fleste af dem har flere års erfaring med drift af en velfungerende butik enten i en bygd eller by. Den daglige drift af en butik er derfor ikke noget nyt for dem, mens de via uddannelsen vil få tilført en teoretisk fundament, som vil give dem en endnu større forståelse for strategi, forretning samt for kundefokus. Købmandsuddannelsen vil styrke dem i deres evne i at træffe beslutninger, i deres planlægning, i deres analytiske sans, samt i at være resultatorienteret i endnu højere grad.

Peter Grønvold Samuelsen, CEO:
- KNI A/S skal sikre og realisere strategien for KNI A/S. Men vi er også i ekstremt grad bevidste om, hvilke udfordringer vi står overfor og hvad disse kræver af os hver dag året rundt. Det økonomiske landskab som vi agerer i bliver mere og mere komplekst, vores behov for kvalificeret arbejdskraft er svært at dække, ligesom vi i lighed med andre lande står overfor en urbanisering der påvirker vores forretningsområder som Pilersuisoq der har butikker i mindst 66 beboede steder.

- Det kræver tilpasning af vores kompetencer. Det betyder, at vi skal skal løfte kompetencer over hele linien, og sætte kunden i centrum. KNI A/S har derfor besluttet selv at igangsætte sin interne købmandsuddannelse med den nye undervisningslokale Taqqissuut som ramme. Jeg er overbevidst om, at det første hold vil vise, at dette initiativ en den rigtige beslutning.

 

FAKTA

Om Købmandsuddannelsen

I etableringen af den interne købmandsuddannelse har KNI A/S etableret samarbejde med Mindbiz som vil stå for det meste af uddannelsesforløbet i tæt samarbejde med KNI A/S´ HRD afdeling. Hvert år vil 12 af de mest egnede elever blive optaget i et nyt hold. KNI A/S finansierer selv Købmandsuddannelsen.

Af de 12 deltagere er:

 • 4 kvinder og 8 mænd
 • 1 fra Østgrønland, 3 fra Nordgrønland, 3 fra Sydgrønland og 5 fra Midtgrønland
 • 5 fra bygder, 6 fra byer, 1 fra Servicecenter
 • 5 bygdekøbmænd, 5 butikschefer, 1 salgschef, 1 souschef
 • Gennemsnitalder på 43,5 år
 • Gennemsnitlig anciennitet 13,2 – dog 29 år iblandt 4 deltagere

Om Pilersuisoq KNI A/S

Udover at drive butikker i 66 beboede steder udfører de godt 550 ansatte i Pilersuisoq opgaver for:

 • Havnemyndighederne i 52 bygder
 • Grønlandsbanken i 63 byer og bygder
 • Mittarfeqarfiit i 38 bygder
 • Air Greenland i 41 bygder
 • Arctic Umiaq Line i 8 bygder
 • Royal Arctic Line i 6 bygder
 • Royal Arctic Bygdeservice i 51 bygder
 • Telepost i 55 bygder og byer
 • Blue Water i 6 byer

Udover Pilersuisoq består KNI A/S af forretningsenheder Polaroil, KNI Engros og datterselskabet Neqi, der leverer livsvigtige forsyninger til hele Grønland.

 

Gruppebillede:
Fra venstre: Salgschef Ole Løvstrøm (Sisimiut), butikschef Jørgen Mørch (Paamiut), butikschef Thomas Kristoffersen (Narsaq), købmand Susanne Kristiansen (Tasiusaq, UPV), købmand Kristian Liilu Lyberth (Kangaatsiaq), købmand Marie T Larsen (Kangerlussuaq), butikschef Erik Immanuelsen (Upernavik), købmand Mette Kristensen (Innaarsuit), souschef Aviaja Abelsen (Tasiilaq), butikschef Hans-Erik Enoksen (Nanortalik), købmand Ulloriaq Kristiansen (Kangaamiut), butikschef Ove Jerimiassen (Aasiaat).

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl