Forårets første skib i Qeqertarsuaq

Til_hjemmesiden.jpg

Pajuttaat losser ved iskanten inde i inderhavnen, og byens befolkning har derfor nu igen mulighed for at købe frugt og grønt, kølevarer og andre varer, der længe har været efterspurgt. Pajuttaat skulle være ankommet Qeqertarsuaq i to omgange i april, men det satte isen en stopper for.

Ifølge aftale med Royal Arctic Line besluttede KNI A/S, at losse varerne fra iskanten. Lasten bliver transporteret til land ved brug af snescootere. Det er ikke en kutyme som koncernen har benyttet sig af og som den heller ikke har planer om at benytte sig af fremover.

Finn Fabricius, kædedirektør, KNI Pilersuisoq:

- Vi besluttede at gennemføre losningen fra iskanten fordi isens tykkelse var i sådan karakter, at vi vurderede at netop isens tykkelse kunne holde til den tunge last, der skal køres til land. For os går sikkerhed forud for alt. Vi skal kunne sikre, at personalet der kører varerne, ikke kommer udfor ulykker såfremt isen ikke kan holde til den trafik, der vil opstå i løbet af mange timer, som fragten vil tage.

KNI Pilersuisoq håber, at isen fremadrettet ikke vil volde problemer for transport af varer til Qeqertarsuaq.  

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl