Kædedirektør Frederik Olsen fratræder sin stilling

Salgschef Finn Fabricius indsættes som konstitueret kædedirektør

Administrerende direktør Peter Grønvold Samuelsen:
- Frederik Olsen har valgt at søge andre udfordringer udenfor KNI A/S. Jeg skal derfor meddele, at Frederik Olsen fratræder sin stilling efter gensidig aftale, og stopper på sit arbejde med virkning fra i dag. Jeg vil sige tak til Frederik Olsen for de år han har arbejdet i KNI A/S, og ønsker ham held og lykke fremover.

KNI Pilersuisoq vil fra d.d. blive ledet af hidtidig salgschef for butikkerne i de større byer, Finn Fabricius. Han vil stå i spidsen for KNI Pilersuisoq indtil direktionen har fundet den kommende chef for detailhandelen, der beskæftiger omkring 500 ansatte 66 forskellige steder i Grønland.

Peter Grønvold Samuelsen:
- Jeg håber, at medarbejderne i Pilersuisoq vil tage godt imod Finn Fabricius, der vil være konstitueret kædedirektør indtil vi finder ny chef på posten. Ligesom den øvrige del af organisationen står Pilersuisoq overfor store udfordringer, og vi har derfor brug for hver og én af de medarbejdere, der dagligt står i butikkerne og udfører et stort arbejde.

For en god ordens skyld skal det meddeles, at den administrerende direktør ikke har yderligere kommentarer i forbindelsen med kædedirektørens fratræden.

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl