Slagteriaffald mindskes med 100 tons

En ny aftale om miljøgodkendelse med Departementet for Natur og Miljø stiller store krav til, hvordan Neqi A/S skal håndtere slagteriaffald i fremtiden.

Efter længere tids forhandlinger blev der i efteråret 2019 indgået en ny aftale omkring miljøgodkendelse for Neqi A/S. Den nye aftale indeholder en meget vidtgående godkendelse, der bl.a. beskriver præcist hvad de forskellige dele af de slagtede lam og får skal bruges til.

Hvor der tidligere har været tale om at alt ikke-konsumérbart stort set blev gravet ned ved dumpen, er der i den nye aftale specificeret, at f.eks. lunger, nyre mv. skal bruges til hundefoder, at mavesæk mv. skal presses, så det flydende indhold kan ledes i havet eller anvendes til gødning, ben, horn og mindre organer skal forbrændes og kun tarme med indhold skal graves ned.

Så hvor der før blev nedgravet ca. 9,3 kg per lam, må der i den nye aftale kun nedgraves ca. 2,2 kg.

Derudover skal der laves 2 kg hundefoder og hundesnacks, ledes 4,7 kg flydende affald i havet og forbrændes 1,3 kg. Det er ud af et lam på 30 kg. Herudover er der lidt over 5 kg andre biprodukter, som dog bruges til konsum (lever, hoved) og selve skindet.

Tilbage er så ca. 15,5 kg lammekød, som Neqi A/S skærer op og forædler resten af året.

- Samlet set henover én slagtesæson med ca. 20.000 slagtede lam og får svarer det til, at slagteriaffald formindskes med omkring 100 tons, udtaler Neqi A/S’ fabrikschef, Ole Vestergaard.

 

Samarbejde med kommunen

Selvom aftalen først blev færdiggjort kort før slagtesæsonen 2019, var denne sæson underlagt bestemmelserne, og Neqi A/S gik til opgaven med at udnytte en større del af dyret. Desværre viste det sig kort inde i slagtesæsonen, at det ikke var muligt at skaffe de ekstra medarbejdere der skal anvendes til bl.a. at indfryse hundemad. Derfor valgte Neqi A/S én uge inde i slagtesæsonen at stoppe processen for indfrysning af hundemad.

- Når indtogtningen er i gang og lammene er kommet til Narsaq, kan man ikke bare sænke tempoet, slagtningen skal fortsætte, så det var en absolut nødvendig prioritering, oplyser Ole Vestergaard.

Neqi A/S og Kommune Kujalleq har op til og under slagtesæsonen været i løbende i dialog, da det er et kendt fænomen, at det kan være svært at finde stabil arbejdskraft nok i Narsaq i slagteperioden. Det lykkedes dog ikke at sikre nok medarbejdere, og man valgte at gå delvist tilbage til at nedgrave restprodukter – i øvrigt på en fuldt forsvarlig måde og med Kommunes accept og vidende.

- Neqi A/S og Kommune Kujalleq har efterfølgende intensiveret dialogen for at sikre, at håndteringen af kravene i miljøgodkendelsen for sæsonen 2020 vil blive forbedret. Vi startede med et borgermøde i december måned 2019, hvor kommunen og Neqi A/S gav hinanden håndslag på at hjælpe hinanden med dette projekt. Kommunen vil bl.a. arbejde med at opkvalificere og støtte arbejdssøgende i byen, hvilket har resulteret i, at Neqi A/S nu tager 5 medarbejdere ind på revalideringsordningen. Her-udover vil kommunen kigge på mulighederne for at hente arbejdskraft fra kommunens andre byer og bygder i perioden, fortæller Ole Vestergaard.

 Neqi A/S vil specifikt arbejde på dels at sikre flere helårsarbejdspladser, bl.a. ved yderligere forarbejdning af råvarer til f.eks. flere færdigretter, og dels på at forbedre forholdene for medarbejderne, så de fysiske udfordringer ved arbejdet mindskes.

Der arbejdes også på fremover at kunne tilbyde hundesnacks og ikke kun hundefoder, ligesom der løbende arbejdes på at undgå for meget spild i den daglige produktion med produkter som bl.a. lammemix og pålægsmix.

For at leve op til miljøgodkendelsen fører Neqi A/S derudover en logbog over den daglige slagtning, som sendes til Departementet for Natur og Miljø efter endt slagtning, og der opsættes hegn omkring affaldshullet ved dumpen forinden slagtesæson 2020 igangsættes.

 

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl