Slagtesæsonen er veloverstået

 

Slagtesæsonen er nu overstået for Neqi A/S, og selv om mængden af lammekød stort set er konstant i forhold til sidste år, er der sket en stigning i antallet af slagtede får. 

 Slagtesæsonen er slut, og direktør i Neqi A/S, Ole Vestergaard, kan se tilbage på et tilfredsstillende år: 

- Vi har i år haft et ganske fint slagtevejr. Lige i starten af perioden havde vi voldsom regnvejr, som har skyllet veje væk og givet stærk strøm i elvene, hvilket har besværliggjort indsamlingen hos nogle fåreholdere, men bortset fra en enkelt afhentning som måtte udskydes, har vi kunne holde planen hele vejen igennem. Ingen forsinkelser pga. vind eller isdannelser, siger Ole Vestergaard. 

En stigning i antallet af slagtede får er ikke ubetinget end god ting, da det bl.a. skyldes fåreholdersteder, der lukker helt ned og andre fåreholdere som er tilbageholdende med at beholde får om vinteren pga. de stigende priser på kraftfoder. Så det kan have indvirkning på næste års lammeproduktion. 

Gennemsnitsvægten per lam er også faldet med hele 1,3 kg svarende til 8%. 

- Den lavere gennemsnitsvægt er generel for alle fåreholdere i Sydgrønland, og vi mener det skyldes vejret med skiftevis meget våde perioder og meget tørre perioder. I forhold til kvalitetsparametre (fedtlag og muskelfylde) er der ikke nogen mærkbar ændring, oplyser Ole Vestergaard. 

For kvæg ser vi for andet år i træk en væsentlig øgning både i mængder og i gennemsnitsvægt. 

De sydgrønlandske rensdyravlere har været ramt af en vinter, der bød på islag og dermed problemer for rensdyrene til at finde nok føde, så der har vi set en nedgang i mængderne. 

Neqi A/S har dog kunnet opretholde nogenlunde samme priser. 

- Takket være Selvstyrets hjælpepakke til fåreholderne angående indkøb af foder og gødning, har vi kunnet holde priserne til kun en mindre stigning på 1-2%, slutter Ole Vestergaard. 

neqi-2022-2.jpg

Antal slagtedyr og samlede mængder i forhold til sidste års slagtning. 

 

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl