Neqi skaber arbejdspladser.

Gennem 2020 har Neqi formået at skabe flere arbejdspladser, hvor de i gennemsnit har fået syv flere medarbejdere.

Neqi-februar-21.jpg
Slagteriet i Narsaq.

På et borgermøde arrangeret af Kommune Kujalleq og Neqi A/S i december 2019 blev der givet håndslag på, at man fra Neqis side ville arbejde på at sikre flere arbejdspladser – også uden for slagtesæsonen. Fra kommunens side blev det lovet af man ville hjælpe med at sikre en stabil arbejdsstyrke – især i slagteperioden.

Nu er 2020 gået, og Neqi har fået øget medarbejdertallet med syv.

Stigningen skyldes bl.a. en større indhandling af lam og får i 2019 i forhold til 2018 samt indkøbet af islandsk lammekød i sommeren 2020.

Derudover har Neqi lagt grundstenen til det videre strategiske arbejde bl.a. ved at øge de ad-ministrative medarbejdere, så vi kan fortsætte den positive udvikling i de kommende år. Derfor forventes en yderligere stigning i antallet af medarbejdere i 2021 på trods af en lidt mindre indhandling i 2020.

Neqi-billed-to.jpg
Årsværket i Neqi fra 2017-2020 viser den samlede stigning gennem de sidste fire år.

Nogle af de strategiske tiltag som vil blive gennemført i 2021 er: Moskuskød, en serie færdigretter og mere tørret og røget kød samt mindre salg af uforarbejdet lam. Det vil derfor ikke være urimeligt at øge medarbejdertallet med 5 for 2021.

Kommunen kan vi takke for at være med til at arrangere, at 12 medarbejdere fra Qaqortoq blev flyttet til Narsaq i slagteperioden samt et godt samarbejde omkring ansættelse af revalidender i løbet af året. Vi håber at vi i 2021 kan udvide samarbejdet til udover revalidender også at omfatte unge mennesker i arbejdstræning. Og at vi igen i samarbejde kan sikre en god slagtesæson.

Neqi arbejder også på at få sikret en uddannelse indenfor industrislagterfaget hos Inuili, så vores medarbejdere står bedst muligt rustet til at medvirke i den kommende vækst. 

 

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl