Årets indhandling vel overstået

Den årlige indhandling til NEQI A/S i Narsaq er nu overstået. Færre antal lam og får, men større lam. Det er resultatet af årets indhandling til slagteriet NEQI A/S i 2016.

For første gang foregik transport af dyrene fra de forskellige landmænd i Sydgrønland med eget skib “Viking II”. Det er forløbet ganske tilfredsstillende, hvor hensyntagen til både forbedret logistik og økonomi er blevet tilgodeset for såvel landmændene og NEQI A/S. Med eget landgangsfartøj er der væsentlig flere aktiviteter som NEQI A/S kan deltage i, hvilket man vil gøre brug af fremover.

----------
Årets indhandling i tal

Indhandlede mængder:                 2016                                            2015

                                                     17.458 stk. lam                           18.425 stk. lam
                                                     1.183 stk. får                               1.513 stk. får

Gennemsnitsvægt:                         15,93 kg                                      13,36 kg
Kg lam i alt:                                   278.108 kg                                  246.228 kg

Rensdyr:                                        73 stk. fra Tuttutooq
Moskus:                                         57 stk. fra Arsuk Fjorden
Kvæg:                                            23 stk. fra Igaliko, Qanisartuut og Dyrnæs Narsaq
Kartofler:                                       100 tons primært fra Eqaluit Ilua samt Kangerluluk

----------

Per Jensen, direktør, NEQI A/S:
- Det var forventeligt, at der vil blive indhandlet færre lam og får i forhold til foregående år. Det er imidlertid glædeligt, at der er sket en opbremsning i det store fald, som vi oplevede fra 2014 til 2015. Vi forventer at der for slagtningen i 2017 vil ske en stigning i forhold til tallene for 2016.

Med de forøgede mængder af lammkød som årets slagtning har resulteret i,  har NEQI A/S nu væsentlig større mulighed for at dække større dele af den hjemlige efterspørgsel på kød af lam og får med produkter fra de sydgrønlandske fåreavlere. Hvorvidt der i 2017 vil være behov for at importere udenlandsk lammkød for at dække yderligere efterspørgsel, og for at fastholde vigtige arbejdspladser, vil blive vurderet senere.

NEQI A/S har sammen med landmændene deltaget aktivt  i opdyrkning af kartofler i form af indkøb af diverse maskiner samt herudover taget initiativ  til at oprette en kartoffelcentral, således at opbevaringen af kartoflerne ved indhandlingen sker på den mest forsvarlige måde. NEQI A/S forventer at  kunne forsyne butikker med kartofler indtil foråret. Kartoflerne er ikke sprøjtet med gift under dyrkning, sådan som man gør med udenlandske kartofler.

Forsøgvis har NEQI A/S indhandlet moskusokser fra Arsuk Fjorden. Trods udfordringer med vejr under forsøgsperioden er NEQI A/S meget tilfredse med resultatet ligesom det også er slagteriets indtryk, at deltagerne fra Arsuk også har været tilfredse med forsøget. Til næste år er det planen at NEQI A/S vil gentage forsøget, hvor målet er at udnytte kødet fra mokusokserne så meget som overhovedet muligt.

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl