Neqi A/S-imi qimminut nerukkaatissiorneq

Indhandling fra Neqi A/S resulterer i flere dyr og mere kød

Årets indhandling til Neqi A/S i Narsaq sluttede ultimo oktober 2017. Indhandlingen begyndte medio september og har således varet i ca. halvanden måneds tid.

Indhandlingen af det samlede antal lam og får er på det højeste niveau indenfor den seneste tre årige periode, ligesom mængden i kg. ligeledes er højere i 2017 end i de to foregående år.

Med de forøgede mængder af lammekød fra den veloverståede slagtning, kan Neqi A/S på endnu bedre vis dække den hjemlige efterspørgsel på lam og får med kvalitetsprodukter fra de sydgrønlandske fåreavlere - ligesom vigtige arbejdspladser kan bibeholdes.

Stigningen i indhandlingen af kød til Neqi A/S i år er yderst positivt og viser, at den forventning der hos såvel fåreholderforeningen SPS og Neqi A/S har været til en stigende indhandling har kunnet realiseres.

Der forventes fortsat en positiv udvikling i indhandlingen af lam og får for sæsonen 2018.


Årets indhandling i tal

Indhandlede mængder:                           2017                                            2016                          2015

Lam                                                 18.818 stk. lam                           17.458 stk. lam           18.425 stk. lam Får                                            1.758 stk. får                              1.183 stk. får              1.513 stk. får                                      

Gennemsnitsvægt:                           15,38 kg.                                    15,93 kg.                        13,36 kg.              
Kg. lam i alt:                                    289.468 kg.                                278.108 kg.                    246.228 kg.

Kvæg:                                              41 stk. mod 23 stk. sidste år
Kartofler:                                         111 tons mod 100 tons sidste år.

 

Flere økologiske kartofler
I år kan det grønlandske marked forvente flere økologiske grønlandske kartofler fra Neqi A/S. Kartoflerne er i år indhandlet fra flere avlere end tilfældet var i 2016 og det er planen, at mængden af indhandlede kartofler skal forøges henover de kommende år.

Neqi A/S har i efteråret 2017 haft nogle gode møder med kartoffelavlerne og planlægning samt distribution af grønlandske kartofler vil blive optimeret i 2018.  Neqi A/S forventer at kunne forsyne butikker med kartofler indtil sommeren 2018.

Ingen moskus og rensdyr i år
Sidste år gennemførte Neqi A/S et forsøg vedrørende indhandling af 57 stk. moskusokser fra Arsuk Fjorden, hvilket gav et meget tilfredsstillende resultat.

Planen for 2017 har således hele tiden været, at gentage forsøget fra forrige år, men desværre har Neqi A/S ikke modtaget indhandling af moskusokser fra Arsuk fjorden i indeværende år. Årsagen til den manglende indhandling er ikke i skrivende stund oplyst Neqi A/S.

Tilsvarende med moskusokser har der ligeledes ikke været foretaget indhandling af rensdyr i sæsonen 2017. Heller ikke her kendes den præcise årsag hertil.

For så vidt angår indhandling af moskus og rensdyr er det for nuværende planen, at dette igen vil kunne igangsættes i sæsonen 2018.


Yderlige informationer
Per Jensen
Direktør Neqi A/S
per@kni.gl
+299 862378

neqi_kartofler-630px.jpg

Direktionstur-til-Region-Syd-NSQ-Dag5-4.jpg

 
 
 

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl