Marginal nedgang i mængder hos Neqi A/S

Årets slagtesæson er afsluttet for Neqi A/S med en marginal nedgang i indhandlede mængder i forhold til 2019.

Samlet set er der slagtet 337 tons kød fordelt på 284 tons lammekød, 40 tons får og etårs lam, 6,1 tons kreaturer og 6,9 tons rensdyr. I 2019 endte Neqi A/S med 347,8 tons slagtet kød, altså en nedgang på knap 11 tons.

Hvad angår lam og får ser vi en mindre nedgang i både mængder og i antal, men med en lille stigning i gennemsnitsvægten.

For kreaturer ser vi en væsentlig nedgang i gennemsnitsvægten pr. dyr, idet der er sket en samlet stigning i antal af dyr – fra 67 i 2019 til 74 i 2020, men med en nedgang i slagtede mængder – fra 7,3 tons i 2019 til 6,1 tons i 2020.

For rensdyr ses en stigning både i mængder og i antal dyr. Fra 159 dyr og 4,5 tons i 2019 til 249 dyr og 6,9 tons i 2020. På grund af udfordringer med vejret blev hele slagtningen af rensdyr foretaget på kun én dag, hvor medarbejderne arbejdede fra tidlig morgen til kl. 4 om natten. Stor ros til medarbejderne – en fantastisk flot indsats.

For så vidt angår indhandlingen af kartofler, så er der i år kun været indhandlet 70 tons imod 105 tons sidste år. Ca. 7 tons heraf er desværre allerede ved indhandlingen bleven kasseret, grundet frostskader.

 

neqimi-tunisat-ikileriartut-630px-02.jpg

Neqi A/S iværksatte for et år siden et samarbejde med kommunen bl.a. med en ambition om at øge antallet af helårsarbejdspladser på slagteriet. Disse ambitioner har virksomheden fortsat trods den marginal mindre mængde af indhandlede råvarer i 2020. Nogle konkrete tiltag, som blandt andet vil skulle bidrage hermed er følgende:

  • Salget af hele slagtekroppe begrænses, således at Neqi beholder en større del til forarbejdning
  • Sidste år blev der solgt 42 tons hele lam. Dette tal skal halveres.
  • Der arbejdes på at få en andel af indhandlingen vedrørende vinterkvoten for moskus i Kangerlussuaq
  • Der arbejdes med flere igangværende projekter med henblik på en øget forædling af produkterne

Med disse projekter i mente forventes det stadig, at Neqi A/S kan opfylde ambitionerne om at øge antallet af helårsarbejdspladser i Narsaq - og på den måde bidrage positivt til byens udvikling.

Samtidig forlyder det fra fåreholderne at høsten af foder har været god i år, og der kan dermed forventes en bedre lammesæson til næste år.

 

 

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl