Flere grønlandske kartofler i butikkerne fra sæsonen 2020

I marts måned blev der indgået en aftale med butikskæderne om den fremadrettede levering af kartofler fra Neqi A/S til butikkerne, og et optimeret samarbejde mellem parterne er nu på plads.

Hidtil har Neqi A/S ikke på forhånd kunne garantere mængderne af kartoflerne til butikskæderne (Pilersuisoq, Brugseni og Pisiffik) og man har ligeledes manglet en tæt koordinering omkring, hvornår de grønlandske kartofler er tilgængelige, så butikkerne har været nødsaget til at indkøbe kartofler fra Danmark.

- I forbindelse med indhandling og kvalitetskontrol for 2019 blev ca. 10 tons fra en bestemt kartoffelavler ikke godkendt pga. frostskader. Neqi valgte dog at betale for disse, dels fordi sorteringen var forsinket grundet mandskabsmangel og dels for at holde hånden over avleren. Vi har også mødt andre forventelige forhindringer såsom kassationer af mindre mængder kartofler, som er blevet dårlige eller afvist fra butikkerne på grund af spirer. Salg af kartofler blev også forsinket på grund af mandsskabsmangel i slagteperioden, fortæller Fabrikschef i Neqi A/S, Ole Vestergaard

Men nu er aftalerne med hvor mange mængder kartofler butikkerne skal have og hvornår, på plads, så butikkerne kan skrue ned for behovet for danske kartofler i perioden september - december.

- At gøre kartoflerne til en god forretning for Neqi A/S, avlerne og det grønlandske samfund ligger os meget på sinde. Aftalerne med Pilersuisoq, Brugseni og Pisiffik er nu på plads, siger Ole Vestergaard.

Derudover arbejdes der videre på at finde en løsning på kartofler med mindre skader f.eks. til chips og på at finde en løsning på at kunne tilbyde grønlandske kartofler i en god kvalitet, som restaurationsbranchen kan bruge i højsæsonen.

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl