Lam fra Island fastholder arbejdspladser i Narsaq

Godt 3000 lam fra Island er netop modtaget i Narsaq. Her vil de blive produceret og forædlet i slagteriet Neqi A/S, og sælges via detailbutikkerne i Grønland.

De importerede lam vil henover de kommende ca. to måneder skabe arbejdspladser i Narsaq. 1000 lam svarer til ca. 12 arbejdspladser. Det er planen, at der i den resterende del af 2016 vil blive importeret yderligere i størrelsesordenen 7000 lam fra Island.

Per Jensen, direktør, Neqi A/S:
- Vi gør det for at opretholde beskæftigelsen på slagteriet i Narsaq, og for at fastholde den kompetence de ansatte har opnået. Hvis vi ikke gør noget nu vil hjemsendelse af medarbejderne være det eneste løsning, hvorefter vi vil stå med et moderne fabriksanlæg der ikke er i aktivitet. 

Fåreholdernes levering af lam og får til slagteriet har henover de seneste 2 slagtesæsoner været kraftigt faldende og i efteråret 2015 blev der således indhandlet 2.392 færre lam og får i forhold til året før. Denne tendens forventes for nuværende at fortsætte fremover, og det er derfor allerede en kendt faktor, at der vil være et gab på 10.000-12.000 dyr i forhold til den aktuelle produktionskapacitet på fabrikken.

Ovenstående situation er en meget stor udfordring for Neqi A/S. Stiger leverancerne fra landbruget i Grønland ikke, vil det absolut eneste alternativ til at dække den stigende efterspørgsel på lammekød samt ikke mindst at kunne fastholde værdifulde og vigtige arbejdspladser være, at importere lammekød.  

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl