Færre lam blev indhandlet

Årets slagtning af lam og får samt kreaturer er veloverstået. En proces, der har involveret 80 slagterimedarbejdere , 15 flere end i 2014 samt herudover repræsentanter fra dyrlægeembedet. Indpakning af kartofler og biproduktion af indmad fra lam og får til hundefoder var med til at øge antallet af medarbejdere.

Vedr. kreaturer
Der blev slagtet 17 flere dyr i forhold til 2014, i år blev det til 46 kreaturer mod 29 i 2014.

Neqi A/S er glad for, at rensdyravlerfamilien Janussen fra Tuttutooq i fjorden tæt på Narsaq, igen i år har valgt at indhandle rensdyr til Neqi A/S. Janussen familien har leveret 87 rensdyr til slagtning i Neqi A/S.

Vedr. lam og får
Der blev indhandlet 2.392 færre lam og får i forhold til 2014, ligesom lam vejede 1,3 kg mindre end året før. Det svarer til et omsætningstab for Neqi på i størrelsesordenen  DKK 2 mio.

Det blev slagtet i alt 19.938 stk. dyr, svarende til 18.425 lam og 1.513 får.

Færre indhandlede lam

Formand for SPS, Frederik Frederiksen, Qassiarsuk:
- Det er normalt at fåreholderne indhandler ca. 1.000 stk. færre lam om året end hvad der budgetteres med. Men vi kan konstatere, at faldet i antallet af indhandlede lam blev dobbelt så meget som vi havde regnet med. Vejret var ikke med os fra forår til sensommer, og landbruget var ramt af tørke. Det fik konsekvenser for antallet af indhandlede lam og får, og på den gennemsnitlige vægt.

- Skal der ske en ændring i den positive retning fremover, så kan vi kun håbe på godt vejr, men en af løsningerne er også, at der bliver etableret flere fåreholdere, så vi kan sikre mere stabile leverancer til slagteriet. 

Per Jensen, direktør, Neqi A/S:
- Desværre bekræftede årets indhandling vores negative forventning om en nedgang i antallet af færre indhandlede lam og får i forhold til tidligere år. Det er også vores forventning, at der vil gå flere år inden denne tendens vil vende til det positive. Derfor er det af afgørende betydning, at Selvstyret går aktivt ind og er med til at finde en fælles løsning, til gavn for både fåreavlerne og for slagteriet.

Neqi takker alle involverede under slagtning , ikke mindst slagteripersonalet og dyrlæger for veludført arbejde. 

 

 

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl