Import og produktion af lam fra New Zealand skabte 12 arbejdspladser i Narsaq

I perioden fra sidst i juni og frem til begyndelsen af september 2015 har Neqi A/S i Narsaq produceret 3.000 stk. lam importeret fra New Zealand. Dette har skabt 12 arbejdspladser i tre måneder - i en tid, hvor slagteriet ellers ville have været lukket på grund af mangel på råvarer, og medarbejderne sendt hjem.

Neqi A/S blev moderniseret i 2013. Det betød en forøgelse af produktionskapaciteten op til ca. 32.000 lam og får på årsbasis. Sidste efterår leverede fåreholderne i Sydgrønland ca. 22.000 lam og får. I juni i år var alle disse produceret og solgt til butikker i Grønland.  

Per Jensen, direktør, Neqi A/S:
- Vi valgte at importere lam fra New Zealand for at dække den stigende efterspørgsel på lammeprodukter og ikke mindst for at fastholde beskæftigelse på fabrikken. Det er vigtigt at understrege, at vi ikke har tjent ekstraordinært på de indkøbte lam fra New Zealand, idet vi som udgangspunkt skal betale importafgift.

Neqi A/S havde på forhånd sikret, at såvel Pilersuisoq og Pisiffik ikke havde noget problem med at aftage forædlede varer, der var baseret på import af lam fra New Zealand. Produkterne er i henhold til mærkningsloven markeret med at råvarens oprindelsessted er New Zealand.

Forventer færre lam til indhandling

Fåreholdernes levering af lam og får til slagteriet har været støt stigende – indtil i år. Neqi A/S forventer i år at aftage mellem 18.000-20.000 lam og får fra fåreholderne i Sydgrønland. Det er derfor allerede en kendt faktor, at der vil være et gab på 10.000-12.000 i forhold til produktionskapaciteten.

Ovenstående situation vil fremadrettet blive en stor udfordring for Neqi A/S. Stiger leverancerne fra landbruget i Grønland ikke, vil det eneste alternativ for at dække den stigende efterspørgsel på lammekød samt fastholdelse af værdifulde og vigtige arbejdspladser være, at importere lammekød.  

P1100495 630x250.jpg

FAKTA

Neqi A/S er datterselskab i KNI koncernen. Neqi A/S aftager lam og får fra de sydgrønlandske fåreholdere – læs mere på siden https://www.kni.gl/da/vores-virksomheder/om-neqi/.

Neqi A/S er garant for produktion og levering af grønlandsk lammekød i højkvalitet. Neqi A/S er ligeledes garant for levering af forædlede lammeprodukter, også af importerede lam.  

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl