Årets slagtning af lam, får og køer vel overstået

Slagtning af lam, får og køer er veloverstået, efter planen,
og uden at hente arbejdskraft udenfor landet.

I forhold til året før var den gennemsnitlige vægt 110 gram højere for lam.

Lam der blev bragt til slagteriet var 265 færre i forhold til sidste år, mens der var 736 flere får i år i forhold til 2013. Årsagen til denne er, at flere fåreholdere er stoppet i erhvervet.

Årets slagtning i tal

År Lam stk. Får stk. Gennemsnitlig kg. Lam i alt kg. Køer
2013 20.337 1.522 14,57 kg 331 tons 19
2014 20.072 2.258 14,68 kg 343 tons 29

Arbejdskraft fra Grønland

I modsætning til tidligere års praksis er dette års slagtning foretaget med lokal arbejdskraft alene, hvor der var beskæftiget ca. 80 i slagteperioden.

Fabrikschef Kunuk Albrechtsen:
- Vi er godt tilfreds med, at det lykkedes at benytte lokal arbejdskraft ved årets slagtning. De har alle, uden undtagelse, været med hele vejen igennem, og vi er glade for at have haft dem som arbejdskraft.
- Forædlingen begynder i næste uge, og vi regner med at beskæftige omkring 20 frem til årets slutning.

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl