Halvårsrapport

KNI A/S halvårsrapport, 1. april – 30. september 2021, viser et samlet resultat før skat på 32,5 mio. kr. Resultatet er sammensat af et positivt resultat i Polaroil og negative resultater i varedivisionen og i Neqi A/S.

Da KNI afsluttede årsregnskabet 2020/21 var der forbehold vedrørende varelagre og afskrivninger. Nogle af disse er indarbejdet i denne halvårsrapport og påvirker resultatet negativt som engangsomkostninger i varedivisionen og i Neqi A/S.

Resultatet er som følge af tidligere års regnskabsmanipulationer forventeligt lavere end tidligere, men anses ikke som kritisk for selskabets drift. Det forventes fortsat, at hvert forretningsområde fremover vil opnå positive resultater. Udfordringerne er kendte og kan løses i et samarbejde med ejeren.

KNI’s datterselskab Neqi A/S har været særligt ramt af de uregelmæssigheder, der er beskrevet i årsrapporten for 2020/21. Efter korrektion for uberettigede transaktioner er det korrekte billede i dag, at Neqi A/S igennem en længere årrække har været underskudsgivende. KNI har besluttet, at vi som moderselskab understøtter Neqi A/S økonomisk, indtil de fremtidige økonomiske rammer for selskabet er endeligt afklaret. KNI er i dialog med Selvstyret om håndtering af denne problem-stilling og forventer en løsning inden udgangen af indeværende regnskabsår.

KNI A/S har været og er fortsat igennem et omfattende arbejde, hvor historiske regnskabsposter bliver gennemgået. Gennemgangen af de historiske regnskabsposter samt implementeringen af nye proces- og kontrolværktøjer vil fortsætte frem til afslutningen af indeværende regnskabsår, så selskabet kan starte næste regnskabsår på et rent blad.

Bestyrelsesformand Svend Hardenberg: ”Det er med tilfredshed bestyrelsen kan konstatere, at halvårsrapporten tilvejebringer et retvisende billede af KNIs økonomiske situation. Den tegner dog også et billede af et selskab, som på sigt bliver udfordret økonomisk; dels som følge af, at oprydningen i KNIs regnskaber har vist et andet billede af virksomhedens økonomi; dels på grund af fraflytningen fra bygder og mindre byer til større byer, som er en stor udfordring for især selskabets varedivision. Vi vil derfor i den kommende tid indgå i en dialog med vores ejer om, hvordan vi kan sikre selskabets rammevilkår på længere sigt”.

Det sidste halve år har KNI både haft et bagudrettet og et fremadrettet fokus. Bagudrettet er der blevet ryddet op i regnskabsførelsen og i arbejdsmiljøet. Fremadrettet har KNI arbejdet med at sætte retningen for et selskab, der kan håndtere sine samfundsmæssige opgaver på en mere tidssvarende og fleksibel måde.

Adm. direktør Jeppe Jensen: ” Første skridt i vores forandringsproces har fokus på økonomisk transparens og et bedre arbejdsmiljø. Næste skridt vil være en omfattende digitalisering og et øget fokus på selskabets processer. KNIs fremtidige rolle er i høj grad bestemt af vores evne til at imødekomme samfundets ændrede behov, så vi må gentænke vores løsninger og arbejde for at løse opgaverne mere effektivt.”

Halvårsrapporten kan læses på KNI’s hjemmeside, www.kni.gl.

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl