Gennem Taqqissuut har vi nået meget

Pre-MBA hold II. Fra venstre Mathias Dahl (Qeqqata Kommunia), Arne Lyberth Petersen (KNI A/S), Malene Christensen (GrønlandsBanken), Nukannguaq Olsen (KNI A/S), Kista Kreutzmann (KNI A/S), Githa Brask Olsen (KNI A/S), Lars Andersen (KNI A/S), Elisabeth Banemann (Qeqqata Kommunia) samt Jonas Aronsen (KNI A/S). Lasse Spotteck (Greenland Holdning A/S), Karin Thorsen (Greenland Venture A/S) samt Per Buhl Olsen (Greenland Venture A/S) er ikke med på billedet.

 

Torsdag eftermiddag den 29. august 2019 blev der i Nerisarfik i KNI A/S’ servicecenter i Sisimiut, holdt en stemningsfuld translokation for de fremragende resultater indenfor Taqqissuut.

På selve dagen overrakte Rektor på Business Institute Lars Ib uddannelsesbeviser til de 12 stolte deltagere på Pre-MBA Hold II, der har opnået fremragende resultater. Tre deltagere fra Nuuk, var ikke til stede under translokationen.

Der var dækket bord med forskellige appetitlige grønlandske mad og kager i KNI’s Nerisarfik.

Translokationen blev indledt med klapsalver for de nye MBA´ere som har gennemført uddannelsen med gode resultater, da Administrerende direktør Peter Grønvold Samuelsen og IT-chef Anders Gregers Ratzow trådte ind i kantinen.

Rektor på Business Institute Lars Ib bød velkommen, og forklarede formålet med, og vigtigheden af uddannelsen, da han havde lykønsket deltagerne med de fremragende resultater.

Glade og stolte kollegaer og pårørende til de deltagere, der nu har gennemgået PreMBA, klappede ad deltagerne, da de på rad og række kom ind til Kantinen.

Administrerende direktør i KNI A/S Peter Grønvold Samuelsen tog herefter ordet og hyldede de gode resultater KNI gennem Taqqissuut nu har opnået i løbet af de seneste fem år. Han sagde bl.a. at vi nu kan se konturerne bag de satsninger, som KNI har gennemført inden for arbejdet med at øge medarbejdernes og ledernes kompetencer. Han rettede et stort tak for Business Institute og Lars Ib.

Administrerende direktør fortalte om den rejse han sammen med Anders Gregers Ratzow har været igennem med at tage en Executive MBA uddannelse og sluttede med at takke KNI A/S for den gave en sådan uddannelse jo faktisk er, og lovede at de vil give tilbage i form af styrket indsats for at gøre KNI en bedre arbejdsplads.

Grønvold Samuelsen rettede stort tillykke til de nye Pre-MBA´ere og sagde, at de har meget at være stolte over deres uddannelse. Han tilføjede og rettede stort tak til andre virksomheder, som har sendt deres medarbejdere på denne Pre-MBA uddannelse. I den forbindelse efterlyste han en større deltagelse fra virksomhederne lokalt og især fra Qeqqata Kommunia. Man kan ikke udvikle noget bare ved at snakke, der skal også handling til.

Efter talerne uddelte rektoren på Business Institute Lars Ib, uddannelsesbeviser til de deltagere, der nu har gennemgået uddannelsen.

Begyndelsen og formålet med PreMBA

I et samarbejde mellem KNI A/S og Business Institute Denmark blev den første PreMBA uddannelse startet i 2018, hvor andre virksomheder også havde mulighed for at deltage. Det er nu anden gang, at et hold har gennemført uddannelsen, da det første hold gennemførte uddannelsen i august sidste år.

Pre-MBA er rettet mod enhver, som har en vis ledelseserfaring og som gerne vil udvide sin ledelsesværktøjskasse.

Uddannelsen er på et højt plan, bogligt og teoretisk, hvorfor det kræver personligt disciplin at kunne gennemføre forløbet.

Uddannelsen er fordelt i 3 moduler. Under uddannelsen afleveres tre skriftlige opgaver, hvor opgaverne stiger i sider, og to mundtlige eksamener. Den første modul på Pre-MBA blev afholdt i februar 2019 med 4 intensive dage. Den anden modul blev afholdt i starten af april måned, og den sidste modul i juni.

I løbet af den første halvdel af året blev alle 3 moduler, to eksaminationer samt translokation afholdt i KNI Servicecentrets undervisningslokale Taqqissuut.

De 13 deltagere kommer ikke alene fra KNI, men kommer fra forskellige virksomheder fra forskellige steder på kysten.

Pre-MBA-2019-630px-02.jpg

Administrerende direktør i KNI A/S Peter Grønvold Samuelsen holdt tale for, og lykønskede de deltagere, der nu har gennemgået PreMBA.

 

Pre-MBA-2019-630px-03.jpg

Translokationen blev indledt med klapsalver for MBA-deltagerne med fremragende resultater, da Administrerende direktør Peter Grønvold Samuelsen og IT-chef Anders Gregers Ratzow trådte ind i Nerisarfik.

 

Pre-MBA-2019-630px-04.jpg

Pre-MBA-2019-630px-06.jpg

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl