KNI har mistet tålmodigheden med Royal Arctic Line A/S

Siden april måned har der været store uregelmæssigheder i fragtleverancerne til KNI og dets selskaber. Royal Arctic Line har stort set siden april meldt ud, at de beklagede situationen og håbede på forståelse for den omlægning de var i gang med og de forventede, at alt var på plads i juni, så blev det udsat til juli, så august og nu forventer man først at situationen er normaliseret i 2018.

Det er ikke godt nok, og nu er vores tålmodighed opbrugt.

"Een ting er, at de mange uregelmæssigheder giver vore ansatte ekstra arbejde med at følge op på fejlene, håndtere forsikringssager og bestille nye vare, en anden ting er at det koster os penge i kassationer, mistet omsætning osv.. Men det sætter også vores personale i en meget vanskelig situation, da det er dem, der skal stå ansigt til ansigt med kunderne og gang på gang modtage kundernes utilfredshed grundet RAL´s manglende evne til at leve op til deres forpligtigelser. Det kan og vil vi ikke længere acceptere" udtaler adm. direktør Peter Grønvold Samuelsen.

Peter Grønvold Samuelsen fortsætter: "Vi har gennem længere tid givet RAL arbejdsro og forsøgt at få løst problemerne sammen med dem, men i september har vi set en voldsom stigning i fejlleverancer og oktober fortsætter i samme spor. Det går ud over forsyningssituationen og stiller KNI i en situation, hvor vi ikke kan leve op til forpligtigelserne i vores servicekontrakt med Selvstyret; en situation vi ikke kan og vil blive ved med at acceptere".

KNI har konstateret minimum 35 fejl i september måned omfattende mere end 130 forsendelser og berøre 25 lokationer.

Vi ser fejl, hvor vare sendt fra vestkysten til Tasiilaq, som sendes via Aalborg, bliver sammenpakket med øvrige leverancer indleveret i Aalborg – men man glemmer så at tage en 40" container med.

Vi ser fejl, hvor eks. øl/sodavand til Kangaatsiaq fremsendes som frys.

Vi ser fejl, hvor hel leverance til Tasiusaq ved Upernavik sendes til Uummannaq

Vi ser fejl, hvor frysevarer fra Neqi ikke tilsluttes frost.

Vi ser generelle fejl, som:

-          Varer som ikke tåler frost sættes til frost

-          Frostvarer hvor frostcontaineren bliver slukket

-          Containere/forsendelser man ikke har kunnet finde længe

-          Varer til bygder der bliver fejlsendt, og tidligst først når frem 2 uger senere end det skulle.

-          Varer bliver glemt i Aalborg

-          Personale i bookning som ikke er ajour med fartplaner og indleveringsfrister

-          Booking lukket i perioder grundet travlhed

-          Gods der står udenfor i regn og blæst og bliver ødelagt

Ud over dette har der været en del havari på skibe, som gør at kapacitet er blevet mindre på noget af erstatningstonnagen der blev indsat. Erstatningsskibe som kræver længere ekspeditionstid end normalt – en ekstra opgave vort personale i bygderne skal løse og bruge tid på.

Viljen og fleksibiliteten til at få løst problemerne med at få vareleverancerne frem hurtigst muligt, synes at være forsvundet – standardsvaret er nu, at de fremkommer med næste mulige forbindelse.

Vinterforsyning

"Vi står samtidig foran vinterens komme og det er i denne periode, hvor sidste forsyninger bliver bestilt og sendt til steder, hvor der ikke vil være skibsforbindelse vinteren over, op til 6-7 måneder for nogles ved-kommende, og i denne forbindelse kan vi ikke leve med manglende eller forkerte leveringer, for ellers kan vi slet ikke honorere vores servicekontrakt med Grønlands Selvstyre og naturligvis også vil være helt forkert overfor vores kunder ude på de steder." uddyber adm. direktør Peter Grønvold Samuelsen, KNI A/S.

Afslutningsvis udtaler Peter Grønvold Samuelsen "ud over fragten har vi også udfordringer med at få korrekt dokumentation for de fakturaer som vi modtager, for at kunne lave en sikker kontrol af, at opkrævningerne er korrekte. Vi får faktura på forsendeler, hvor betalingen ikke vedr. KNI – vi bruger tid på at gennemgå dette og få dokumentation for faktura grundlaget. Vi får desuden renteopkrævning på faktura som ikke vedr. KNI. En stor gang rod som vi også skal bruge tid og kræfter på".

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl