Vareforsyning og forsyning af brændstof i Nuugaatsiaq

KNI modtog natten til søndag kl. 01:50 informationer om, at en tsunami bl.a. havde ramt bygderne Nuugaatsiaq og Illorsuit.

Efter modtagelsen af informationen nedsatte KNI straks kriseberedskab på servicecentret i Sisimiut, for at få overblik over situationen, ligesom vi gik i gang med at kontakte vore købmænd i området, for dels at sikre os at de var ok, og får at få overblik over hvor mange steder der var ramt.

Nuugaatsiaq var det sted, der var hårdest ramt.            

Vi har sendt vore to Targa både mod området med ansatte fra Pilersuisoq og vores anlægsafdeling, for at kunne besigtige skaderne.

Ligeledes er tankskibet Oratank sendt mod området for at kunne besigtige skaderne og evt. tømme tankene i bygden, hvis disse er beskadiget.

Vi har fra vores købmand på stedet fået informationer om, at:

  • Fryselageret må formodes at være ødelagt, da der er kommet et stort hul i lageret og døren er ødelagt. Fryselageret har været fyldt med vand.
  • Butikken er der stadig, men vinduer er ødelagt og der er andre skader på bygningen og store mængder af vand er trængt ind
  • Tankanlægget er der endnu, men vi kan p.t. ikke sige om der er sket skader herpå, eller om der er kommet utætheder.
  • Købmandsboligen har fået alle vinduer ødelagt og store vandskader er sket på bygningen.

Købmandens observationer var foretaget på lang afstand og umiddelbart før hun blev evakueret fra bygden.

Ligeledes har vi fra brandmyndighederne i Uummannaq, som har været i bygden, fået informationer om, at tankanlægget ser tæt ud og der ikke er tegn på ødelæggelse eller udsivning fra anlægget. Der er observeret to tanke i vandet, men dette er ikke Polaroils tanke.

Skulle det vise sig, at de elektriske installationer på tankanlægget er ødelagt, vil der kunne udleveres brændstof fra anlægget via håndpumpe. Tanskibet forventes til bygden den 20. juni, hvor personale fra tankanlægget i Uummannaq tager med til bygden, så der kan ske udlevering fra denne dag, såfremt der gives ok hertil fra myndighederne med hensyn til sikkerhed.

Vi er i dialog med de forskellige myndigheder omkring situationen, og vi tager til Nuugaatsiaq så snart vi får ok hertil af myndighederne. (der er stadig meget is i området).

Når vi har folk på stedet, vil der ske en vurdering af tankanlægget, vore bygninger og lagerbeholdning. Der undersøges mulighed for at kunne genåbne butik, så snart befolkningen vender tilbage igen til bygden.

Det forlyder også, at elværket er beskadiget, og der er således ingen strøm i bygden.

Vi undersøger for tiden muligheden for at få forsyninger dertil fra øvrige af vore byer og bygder i nærheden og er i dialog med Royal Arctic Line om mulig ændring af fartplaner, for at kunne få forsyninger frem hurtigst muligt når bygden genåbnes.

Lige nu er det desværre ikke muligt at sige, hvornår det forventes bygden genåbnes, men vi er klar til at rykke ind i når det er muligt, dette koordineres med myndighederne, så det sker på forsvarlig vis.

Med venlig hilsen

Peter Grønvold Samuelsen

Adm. direktør

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl