Niuertunngorniarneq – Hold V

Niuertunngorniarneq – Hold V – alle bestod eksamen og gennemførte uddannelsen

14 købmandselever på KNI A/S´ interne uddannelse Niuertunngorniarneq fik bevis på at de har gennemført Niuertunngorniarneq torsdag den 3. oktober 2019.

Niuertunngorniarneq Hold V startede 15. februar 2019 og har indtil nu således gennemført 3 moduler, med indbygget 3 skoleophold i Sisimiut på KNI´s Servicecenter.

I forbindelse med afslutningssammenkomsten holdt KNI´s adm. direktør Peter Grønvold Samuelsen en tale og sagde bl.a.:

” I gamle dage brugte vore forfædre Taqqissuut til at regulere lyskraften på tranlampen, både når de vil have lys eller i forbindelse med når de laver mad. Oplysning og oplysning i samfundet er noget, som vi især i et samfund som vores, har enormt stort behov for. Som enkelt individ, i familien, på arbejdet og som et samfund. Vi skal tage vores beslutninger på et oplyst grundlag. Modenhed skal øges hos den enkelte, på arbejdet og i den måde vi driver ledelse på. Modenhed i samfundet og modenhed i den form for demokrati vi har og i et retssamfund, som vi har valgt at leve under i. Det er helt evident, såfremt vi ikke skal komme yderligere bagud i forhold til udviklingen i det globale verdenssamfund. Gennem Taqqissuut arbejder vi i KNI at højne lederevnerne og fagligheden hos ledere og medarbejdere. Det gør vi bl.a. gennem Niuertunngorniarneq, Ikummatissaasivilerisunngorniarneq og Aqutsisunngorniarneq. Udvikling betyder pr. definition ikke som, at vi skal nedprioritere vores grønlandske identitet eller kulturhistorie. Tværtimod har vi brug for at have et ståsted og en kulturidentitet, hvis vi med vores stolthed og baggrund i behold kan begå os i den internationale arena. I KNI har vi valgt at tage afsæt i forståelsen og respekten for det indre grønlandske liv i den måde udfører vores arbejde på.”

”Vi er derfor samlet her i dag for at hylde jer og markere dagen sammen med jer for at I har gennemført til tider krævende uddannelsesforløb. Vi er stolte af jer.
Vi ønsker at sætte kunden i centrum og øge vores serviceniveau. Vi ønsker, at der på de enkelte aktivitetssteder vi har på kysten udøves god og professionel ledelse, høj faglighed og at vi har kundefokus. Disse skal ikke kun være flotte ord. Det vi siger, det skal også være det, vi gør.”

”I som nu har gennemført Niuertunngorniarneq, jeg håber og er sikker på, at I fortsat vil øge jeres indsats når I kommer tilbage til jeres arbejde. I har fået meget gode både faglige, personlige og lederværktøjer, som I kan benytte, også selvom I i øjeblikket ikke har en stilling som købmand. Men løbende kommer der stillingsopslag efter købmænd på kysten. Jeg håber at I vil reflektere sådanne opslag, og I vil være på høj kurs, såfremt der er ledige købmandsbolig på stedet.”

niuertunngorniarneq-hold-V-630px-03.jpg
Fra venstre:  Nuka Skifte Poulsen, Napasoq – Inuk Alaufesen, Kangaatsiaq – Minik Stephensen, Nanortalik – Ane Louise Nielsen Jensen, Qaarsut – Edvard Nielsen Aronsen, Kullorsuaq – Karoline Sakariassen, Upernavik Kujalleq – Nuka-Berthe Jeremiassen, Qasigiannguit – Hanne Jakobsen, Arsuk – Rosalia Korneliussen, Tiilerilaaq – Signe Kreutzmann, Kangaamiut – Juliu Jakobsen, Narsarmijit – Gabriel Hansen, Aappilattoq, Upernavik – Naasunnguaq Inusugtok, Attu – Kathrine Zeeb, Uummannaq.

Fakta

I etableringen af den interne Niuertunngorniarneq har KNI A/S etableret samarbejde med Mindbiz som vil stå for det meste af uddannelsesforløbet i tæt samarbejde med KNI A/S´ HRD afdeling. Mindbiz stod for undervisning omkring ledelse. Medarbejdere i KNI A/S forskellige afdelinger deltog i undervisning af eleverne.
KNI A/S finansierer selv Niuertunngorniarneq.

Af de 14 deltagere er:

  • 1 fra Napasoq , 1 fra Kangaatsiaq, 1 fra Nanortalik, 1 fra Qaarsut, 1 fra Kullorsuaq, 1 fra Upernavik Kujalleq, 1 fra Qasigiannguit, 1 fra Arsuk, 1 fra Tiilerilaaq, 1 fra Kangaamiut, 1 fra Narsarmijit, 1 fra Aappilattoq, 1 fra Attu og een fra Uummannaq.
  • 6 Købmænd og 8 medarbejder.
  • 14 startede uddannelsen, og 14 afsluttede og bestod eksamen.
  • Gennemsnitskarakter er på 6,5 af 7 trinsskalaen.

 

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl