Niuertunngorniarneq Hold IV gennemførte uddannelsen

Niuertunngorniarneq – Hold IV – alle bestod eksamen og gennemførte uddannelsen

12 købmandselever på KNI A/S´ interne uddannelse Niuertunngorniarneq fik bevis på at de har gennemført Niuertunngorniarneq søndag 4. november 2018.

Niuertunngorniarneq Hold IV startede 21. april 2018 og har indtil nu således gennemført 3 moduler, med indbygget 3 skoleophold i Sisimiut på KNI´s Servicecenter.

I forbindelse med afslutningssammenkomsten holdt KNI´s adm. direktør Peter Grønvold Samuelsen en tale og sagde bl.a.:
"En moderne KNI – hvor kunden er sat i centrum – med dygtige og kompetente medarbejdere. Det er det, som vi ønsker at skabe.
Det er jer, som skal være med til at realisere denne vision. Det er jer, med jeres gode lederskab som skal gå foran jeres medarbejdere og bl.a. udnytte deres kompetencer på den rigtige måde og derigennem opnå bedre resultater. Det er jer, som skal være med til at skabe lysere fremtid for KNI."

Niuertunngorniarneq started i august 2016 og der er nu gennemført 4 hold med hver 12 elever, uden at nogen er stoppet og alle har bestået eksamen.
Således er der nu i alt 48 som har gennemført Niuertunngorniarneq.

Tillykke til alle.

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl