Nikolaj Svendsen 50 års jubilæum i KGH/KNI

Nikolaj Svendsen 50 års jubilæum i KGH/KNI

Onsdag 5. april 2017 blev der på KNI´s Servicecenter i Sisimiut afholdt reception for Nikolaj Svendsen i anledning af hans 50 års jubilæum i KGH/KNI.

Nikolaj´s hustru og hans nære familie deltog sammen med alle kollegaer fra Servicecenter, pakhus og tankanlæg i Sisimiut.

Koncernchef Peter Grønvold Samuelsen bød velkommen og holdt en længere tale, som gav en kort rids af jubilarens lange virke i KGH og KNI, fra dengang, hvor alle væsentlige beslutninger blev truffet på Strandgade i København, og hvor der blot sendes telegrammer, når folk flyttes fra det ene sted til det andet, som f.eks. dengang, hvor Nikolaj og hans familie blev bedt om at flytte fra Alluitsup Paa til Kullorsuaq.

Nikolaj Svendsen har i løbet af de seneste 50 år i KGH/KNI været ung medarbejder, handels assistent elev, handelsforvalter i en række bygder, butikschef i Upernavik, salgschef i Upernavik distrikt og nu er placeret i logistikafdelingen, hvor han sammen med et hold bl.a. har ansvaret for vinterforsyning til islægsområderne.

Nikolaj har været med til at undervise på mange kurser indenfor virksomheden, og han er blevet brugt til at genoprette mange situationer, hvor der måtte have været behov i bygder. I flere år og i flere omgange har han været medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen for KNI Service A/S.

Koncernchefens lange tale indeholdt bl.a. muntre passager, hvor f.eks. Nikolaj´s forsøg på at ride på en hest under et kursusophold i Kangerlussuaq ikke rigtig lykkedes, fordi Nikolaj da han endeligt sad på hesten ikke ville slippe på den træmast han holdt rundt om med begge arme, hvor den stakkels hest jo ville afsted. "Det må være fra dengang, at du blev lidt hjulbenet..." drillede direktøren, som også læste op af en lang række hilsener og sjove historier om Nikolaj fra kollegaerne på kysten.

Efter Markus Falksen holdt en tale på vegne af logistikschefen Kurt Lauritsen, som var på tjenesterejse, holdt jubilaren selv også en længere og til dels følelsesladet tilbageblik på sin egen lange rejse i KGH/KNI.

Han husker f.eks. den tid, hvor handelsforvalterne også stod for skindindhandling. Dengang blev der indhandlet 8.000 sælskind alene i Upernavik distriktet. I forbindelse med indhandlingen skal disse kvalitetsvurderes. Der var 3 kvalitetsklasser. Når skindene er blevet afskibet til Danmark, skulle samtlige sælskind, som handelsforvalterne har vurderet genvurderes af KGH´s ansatte på Strandgaden i København. Det skete ofte, at handelsforvalterne fik besked om, at deres vurderinger er fejlbehæftet, f.eks. at skind, som måske har fået 1 klasse bliver vurderet til kun at være 2. eller 3. klasse.

Nikolaj husker også den tid, som er helt anderledes end i dag. Dengang skal handelsforvalterne f.eks. hente én hos vedkommendes hjem, når der er én udefra, som telefonerer. Det var handelsforvalterens opgave. Hvis han ikke er hjemme, så er det handelsforvalterens hustru eller andre familiemedlemmer, som fik denne opgave. Der blev ikke betalt på nogen måde for disse opgaver. Opkrævning af gæld til myndighederne, det var også handelsforvalternes opgaver.

Det er heller ikke så forfærdelig mange år siden, at folk, som sejlede på kysten blot kunne anløbe en bygd og købe brændstof hos bygdekøbmanden, uanset tidspunktet på døgnet eller uanset om det er weekend eller hellig dag.

nikolaj-svendsen-50aars-jub-630px-02.jpg

nikolaj-svendsen-50aars-jub-630px-03.jpg

nikolaj-svendsen-50aars-jub-630px-04.jpg

nikolaj-svendsen-50aars-jub-630px-05.jpg

nikolaj-svendsen-50aars-jub-630px-06.jpg

nikolaj-svendsen-50aars-jub-630px-07.jpg

nikolaj-svendsen-50aars-jub-630px-08.jpg

nikolaj-svendsen-50aars-jub-630px-09.jpg

 
 
 

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl