Niels Thomsen trækker sig som bestyrelsesformand for KNI A/S

Det er med beklagelse, at bestyrelsen og den daglige ledelse i dag fik meddelelse fra Niels Thomsen om, at han trækker sig fra sit hverv som bestyrelsesformand for KNI A/S, med øjeblikkelig virkning.

Ifølge Niels Thomsen selv, er årsagen for sin tilbagetrækning "omprioritering af sin fremtidige arbejdsindsats og tidsforbrug".

Niels Thomsen blev af daværende Naalakkersuisut indsat som bestyrelsesformand for KNI A/S i august 2013. Niels har således i 4 ½ år haft hvervet som bestyrelsesformand for koncernen - en periode, som startede med tumult lignende forhold på de interne linjer, til nu, hvor selskabets organisation er blevet styrket og økonomien stabiliseret.

Næstformanden Høgni Hansen overtager midlertidigt formandsposten indtil bestyrelsen har konstitueret sig på sit møde, som finder sted i næste uge.

"Det er med beklagelse, at vi nu mister vores absolut dygtige og kompetente formand i KNI´s bestyrelse" udtaler næstformand Høgni Hansen på vegne af bestyrelsen og fortsætter: "Niels har en stor del af aktier for at det er lykkes KNI A/S at rette op på mange forhold, skabe et stærkt fundament og været med til at gøre koncernens økonomi fremtidssikret."

Med venlig hilsen
Høgni Hansen
Næstformand i KNI A/S´ bestyrelse

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl