KNI ordinær generalforsamling 2016

Torsdag den 18. august 2016 har KNI A/S afholdt sin ordinære generalforsamling i Sisimiut. Ejerne var repræsenteret ved Fomanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen.

På generalforsamlingen blev formandens beretning taget til efterretning og årsrapporten for regnskabsåret 2015/16 godkendt.

Bestyrelsesformanden for KNI, Niels Thomsen, nævnte i sin beretning bl.a.:

at årets resultat på 101,2 mio.kr. før skat understreger KNI som en veldrevet og økonomisk bæredygtig koncern, som fastholder en fortsat tilfredsstillende resultatudvikling.  På trods af fortsat skærpede markedsvilkår, hvor specielt urbaniseringen i varedivisionens salgsområder kan mærkes, er det lykkedes at forbedre indtjeningen i forhold til tidligere år.”

Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen roste KNI A/S for et godt årsresultat, og takkede alle medarbejdere, ledelse og bestyrelse. Han sagde bl.a.: ”Set i lyset af de udfordringer og det ansvar som ligger hos KNI anser Naalakkersuisut årets resultat for værende tilfredsstillende og et af de bedste i KNI´s historie.”

Generalforsamlingen traf beslutning om fordeling af overskud i overensstemmelse med bestyrelsens indstilling om udbetaling af udbytte på 20 mio. kr. Udover udbyttebetaling har selskabet i regnskabsåret 2015/16 betalt 72 mio. kr. i personskatter og 12 mio. kr. i selskabsskat.

Derudover sikrer KNI samfundet 800 arbejdspladser, ligesom koncernen investerer årligt for 85-110 mio. kr.

Generalforsamlingen besluttede at foretage genvalg af Høgni Hansen, Bodil Nyboe Andersen, Annette K. Sadolin og Niels Thomsen som bestyrelsesformand. Som nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder Najaaraq Kreutzmann Christensen og Søren Jakobsen.

Herudover blev det besluttet at genvælge Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, som selskabets statsautoriserede revisor.

Fra bestyrelsen takker vi alle KNI´s kunder, alle medarbejdere i koncernen og forretningsforbindelser.

____________________________________ 

  • Årsregnskabsperioden for KNI A/S er 1. april – 31. marts.

 

 

KNI A/S Årsrapport 2015/2016 kan hentes her.

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl