KNI ordinær generalforsamling 2020

Onsdag den 12. august 2020 har KNI A/S afholdt sin ordinære generalforsamling. Ejerne var repræsenteret ved Afdelingschef i Bestyrelsessekretariatet Lars Balslev.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning taget til efterretning og årsrapporten for regnskabsåret 2019/20 godkendt.

Bestyrelsesformanden for KNI, Lars Borris Pedersen, nævnte i sin beretning bl.a.:
”Med et et resultat på DKK 113,3 mio. før skat har koncernen bevist at kunne fastholde den positive resultatudvikling som har været igangsat henover de seneste seks regnskabsår. Året resultat er således det bedste indenfor de seneste mange år. Fra bestyrelsen takker vi alle KNI´s kunder, medarbejdere og forretningsforbindelser.”

Ejernes repræsentant Lars Balslev roste KNI A/S for et godt årsresultat, og takkede alle medarbejdere, den daglige ledelse og bestyrelse.

Generalforsamlingen traf beslutning om fordeling af overskud i overensstemmelse med bestyrelsens indstilling om udbetaling af udbytte på 20 mio. kr. Udover udbyttebetaling har selskabet i regnskabsåret 2019/20 betalt 85 mio. kr. i personskatter og 24,5 mio. kr. i selskabsskat.

Derudover sikrer KNI samfundet 1.000 arbejdspladser, ligesom koncernen investerer årligt for 150 mio. kr.

Ændringer i bestyrelsessammensætning

Der var genvalg til bestyrelsesformand Lars Borris Pedersen, Najaaraq Christiansen, Anette Sadolin, Lon Møller-Olsen og Søren Jakobsen.

Steen Montgomery-Andersen forlader bestyrelsen.

Som nyt medlem af bestyrelsen indtræder Søren Hald Møller.

Medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen er uændret og består af: Dorthea Isaksen, Jonas Aronsen og Majaq Heilmann.

Herudover blev det besluttet at genvælge Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, som selskabets statsautoriserede revisor.

Fra bestyrelsen takker vi alle KNI´s kunder, alle medarbejdere i koncernen og forretningsforbindelser.

For yderligere informationer kontaktes administrerende direktør Peter Grønvold Samuelsen på mobilnummer +299 55 37 03.

____________________________________  
•    Årsregnskabsperioden for KNI A/S er 1. april – 31. marts.

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl