Forlig indgået mellem KNI A/S og Comby A/S  

KNI A/S og Comby A/S har den 19. april 2016 indgået et forlig, der afslutter en tvist opstået i 2013, hvor samarbejdet mellem parterne kontraktmæssigt ophørte før tid.

Det er med Voldgiftinstitutionens mellemkomst lykkedes at indgå et forlig, der sikrer at begge parter får ro til at fokusere på fremadrettede aktiviteter.

 

Nuuk, ulloq/den 28. april 2016

 

KNI A/S                                                              Comby A/S

Anders Gregers Ratzow                                      Brian Torp

IT-qarnermut pisortaq/IT chef                           Pisortaq/Direktør

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl