KNI ordinær generalforsamling 2019

 

Onsdag den 14. august 2019 har KNI A/S afholdt sin ordinære generalforsamling. Ejerne var repræsenteret ved Afdelingschef i Bestyrelsessekretariatet Lars Balslev.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning taget til efterretning og årsrapporten for regnskabsåret 2018/19 godkendt.

Bestyrelsesformanden for KNI, Lars Borris Pedersen, nævnte i sin beretning bl.a.:

”Med et et resultat på DKK 115,4 mio. før skat har koncernen bevist at kunne fastholde den positive resultatudvikling som har været igangsat henover de seneste seks regnskabsår. Året resultat er således det bedste indenfor de seneste mange år. Fra bestyrelsen takker vi alle KNI´s kunder, medarbejdere og forretningsforbindelser.”

Ejernes repræsentant Lars Balslev roste KNI A/S for et godt årsresultat, og takkede alle medarbejdere, den daglige ledelse og bestyrelse.

Generalforsamlingen traf beslutning om fordeling af overskud i overensstemmelse med bestyrelsens indstilling om udbetaling af udbytte på 20 mio. kr. Udover udbyttebetaling har selskabet i regnskabsåret 2018/19 betalt 75 mio. kr. i personskatter og 29 mio. kr. i selskabsskat.

Derudover sikrer KNI samfundet 1.000 arbejdspladser, ligesom koncernen investerer årligt for 170 mio. kr.

Ændringer i bestyrelsessammensætning
Der var genvalg til bestyrelsesformand Lars Borris Pedersen, Anette Sadolin, Najaaraq Christiansen og Søren Jakobsen.

Efter eget ønske udtræder forh. Nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen og næstformand Høgni Hansen.
Som nye medlemmer indtræder Lone Møller Olsen og Steen Montgomery-Andersen.

Der har været valg af medarbejderrepræsentanter i sommer 2019, og i denne forbindelse udtræder Mikol Poulsen og Kristian Stach Olsen, hvor Dorthea Isaksen fortsætter. Som nye medarbejderrepræsentanter indtræder desuden Jonas Aronsen og Majaq Heilmann.

Herudover blev det besluttet at genvælge Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, som selskabets statsautoriserede revisor.

Fra bestyrelsen takker vi alle KNI´s kunder, alle medarbejdere i koncernen og forretningsforbindelser.

For yderligere informationer kontaktes administrerende direktør Peter Grønvold Samuelsen på mobilnummer +299 55 37 03.

Du kan læse årsrapport 2018-2019 her.

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl