Målrettet strategisk fokus samt kompetente medarbejdere leverer et flot årsresultat i KNI koncernen

(Foto, fra venstre: Per Jensen, Søren Jakobsen, Bodil Nyboe Andersen, Høgni Hansen, Lars Borris Pedersen, Peter Grønvold Samuelsen, Annette Sadolin, Jan H. Lynge-Pedersen, Mikol Poulsen, Dorthea Isaksen, Najaaraq Christiansen og Kristian Stach Olsen.)

 

Regnskabsåret 2018/19 har på mange fronter været endnu et år med mange nye spændende begivenheder og gennemførte aktiviteter, til gavn for alle vores kunder og dygtige medarbejdere.

Med strategien i fokus er det lykkedes at skabe ny udvikling omkring KNI´s forretningsgrundlag og levere resultater, der lever op til de mål og ambitioner, som strategien understøtter.

Med et resultat på 115,4 mio. DKK før skat har koncernen bevist at kunne fastholde den positive resultatudvikling som har været igangsat henover de seneste seks regnskabsår. Årets resultat er således det bedste indenfor de seneste mange år - og samtidig i kategorien over det bedste resultat i koncernens historie.

Årets resultat
Regnskabsåret blev også en periode, hvor KNI fortsatte med at styrke det økonomiske fundament i virksomheden ligesom yderligere optimering af arbejdstrivsel, serviceniveauet overfor kunderne samt forståelsen og respekten for at værne om ”det indre grønlandske liv” blev meget højt prioriteret.

Herudover har KNI arbejdet med strategien Killingusaaq, som nu efter to fulde regnskabsperioder har skabt solide økonomiske resultater samt sideløbende tilvejebragt en fælles forståelse blandt organisationens medarbejdere på, at fokuseret arbejde med strategi skaber værdi og sammenhængskraft.

Resultatet efter skat på 78 mio. DKK og en egenkapital på 1.183 mio. DKK understreger KNI som en virksomhed med et solidt økonomisk grundlag.

Investeringer
Selskabets aktuelle resultatudvikling er en helt afgørende forudsætning for at kunne foretage de nødvendige fremtidige investeringer, der skal nedbringe selskabets renoveringsefterslæb både i energi- og i varedivisionen. Det samlede renoveringsefterslæb udgør i størrelsesordenen 270 mio. DKK i varedivisionen samt 145 mio. DKK i energidivisionen. Investeringer på dette niveau kræver et stort fokus på at der tilvejebringes den nødvendige likviditet fra selskabets indtjeningsniveau.

De budgetterede planer for nedbringelse af renoveringsefterslæbet betyder at koncernen investerer kontinuerligt store summer i løbende vedligehold og nybyggeri. Investeringsniveauet har i regnskabsåret 2018/19 udgjort ca. 154 mio. DKK. I de kommende regnskabsår forventes et årligt investeringsniveau på niveauet 170 mio. DKK.

Udbytte og skatter
I henhold til aftale med KNI´s ejer, Selvstyret, er der afsat 20 mio. DKK i udbytte af årets resultat.
KNI har herudover i regnskabsåret 2018/19 betalt 75 mio. DKK i personskatter samt 29 mio. DKK kr. i selskabsskat.

Tak til medarbejderne, kunderne og samarbejdspartnere
Bestyrelsen og den daglige ledelse vil rette et stort tak til alle koncernens dygtige og motiverede medarbejdere samt andre gode samarbejdspartnere, og ikke mindst kunderne, som har bidraget med at gøre den positive udvikling mulig.

 

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl