De 2. hold Ikummatissaasivilerisut har nu fået deres eksamensbeviser

De elever som beståede eksamen er (fra venstre): Kaj Eliassen - Nuuk, Jens Johannessen - Upernavik, Jens Arkaluk Brandt - Qasigiannguit, Kim Davidsen - Kangerluarsoruseq, Jafet við Stein - Sisimiut samt Søren Olsvig - Aasiaat.

 

KNI´s administrerende direktør Peter Grønvold Samuelsen sagde bl.a. i sin tale ved diplom overrækkelsen: ”KNI Polaroil – tillykke – Her er dygtige medarbejdere som nu har fået Ikummatissaasivilerisunngorniarneq med i deres baggage – i deres værktøjskasse. Med det rette lederskab har I nu i Polaroil mulighed for at gøre brug af deres evner, behandle dem godt, udvis respekt for dem og så skal I nok sammen med dem nå gode resultater.”

Ikummatissaasivilerisunngorniarneq andet hold med nye deltagere startede 24. februar 2019. Det var tydeligt at deltagere som er på forhånd viljestærke og velvillige deltog aktivt under uddannelsen. Man fokuserede mere på ledelse og medarbejderne og drift.

2. modul blev afholdt i Sverige og Danmark, i samarbejde med Polaroils samarbejdspartnere. Forarbejdning af råvare olien, forinden transport til Grønland. Fremlæggelser skete enten på Engelsk eller Dansk.
Den sidste og 3. modul foregik i vores undervisningslokale Taqqissuut i Sisimiut.  Uddannelsen indehold bla. drift af tankanlæg, produktkenskab, sundhed og sikkerhed og førstehjælp. Den 27. September 2019 gik eleverne til eksamen og bestod.

ikummatissaasivilerisunngorniat-hold-II-allagartartaartut-630px-2.jpg
”Der er mange sikkerhedsmæssige krav til arbejdet på tankanlæg. Vi skal kunne agere professionelt, også under pressede situationer.”

”Vi er i færd med at skabe en ny KNI. Vi har brug for kompetente medarbejdere i KNI. Samfundets krav og forventninger til KNI er meget store. Hver dag står vi til regnskab for vore kunder og ejere. Hver dag skal vi løse opgaver, også opgaver, som på normale kommercielle vilkår ellers ikke ville kunne løses. Det er vi forpligtet via servicekontrakter. Det skal vi være stolte af. Det er jo en stor tillidserklæring til KNI og jer medarbejdere. Så lad os vise at vi kan, ikke bare sige det, men vise det. Det er jer, som skal være med til at realisere denne vision. Det er jer, med jeres gode lederskab som skal gå foran jeres medarbejdere og bl.a. udnytte deres kompetencer på den rigtige måde og derigennem opnå bedre resultater. Det er jer, som skal være med til at skabe lysere fremtid for KNI.”

 

ikummatissaasivilerisunngorniat-hold-II-allagartartaartut-630px-3.jpg

Fakta

I etableringen af den interne Ikummatissaasivilerisunngorniarneq har KNI A/S etableret samarbejde med Mindbiz som vil stå for det meste af uddannelsesforløbet i tæt samarbejde med KNI A/S´ HRD afdeling. Mindbiz stod for undervisning omkring ledelse. Medarbejdere i Polaroil, deres samarbejdspartnere i Dk og Sverige deltog i undervisning af eleverne.
KNI A/S finansierer selv Ikummatissaasivilerisunngorniarneq.

Af de 6 deltagere er:

  • 1 fra Qasigiannguit, 1 fra Sisimiut, 1 fra Kangerluarsoruseq, 1 fra Upernavik, 1 fra Aasiaat, og 1 fra Nuuk.
  • 3 Tankforvaltere, 3 medarbejder.
  • Gennemsnitalder på 50.
  • 10 startede uddannelsen, 2 stoppede fra Polaroil, 1 af personlige grunde kunne ikke komme til sidste modul og 1 kunne ikke deltage af vejrmæssige grunde.

 

 

Pre-MBA-2019-630px-06.jpg

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl