Grundlæggende viden om KNI A/S

Fra venstre: Sofie Broberg Qeqertarsuaq, Nuka-Berthe Jerimiassen Qasigiannguit, Panik Rachlev Paamiut, Sørine S. Karlsen Akunnaaq, Finn Mike Nielsen Kangerlussuaq, Jakobine Thygesen Saattut, Bilha Poulsen Atammik, Ludvig Bech Johansen Sisimiut, Otto Gerulff Ilulissat, Markus Kristiansen Qaanaaq, Frederik Josvassen Alluitsup paa, Asa Egede Igaliku, Frederik Thorning Uummannaq, Oline Nielsen Innaarsuit

 

Kursus om ”Grundlæggende viden om KNI A/S” er netop blevet afviklet for anden gang i år. Kurset blev holdt på KNI´s Servicecenter i Sisimiut.  I løbet af 20, 21 og 22. november 2018, blev 14 medarbejdere fra hele organisationen fra kysten indført i ”KNI verdenen”

Deltagere på dette kursus skal have valgt KNI som deres arbejdsplads og har I sinde at gøre sig en karriere her, og skal have I forvejen været stabile, loyale og har gjort sig bemærket og gøre forskel på arbejdspladsen og givet deres bidrag for at gøre KNI mere værd.  Deltagerne skal have i forvejen kende KNI værdierne og strategien Killingusaaq godt. Disse forudsætninger lå til grund for udvælgelse af netop de 14 deltagere. Interessen har været rekord højt, idet omkring 90 medarbejdere har søgt om at deltage på dette kursus. 

Formålet med kurset er at flere medarbejdere erhverver sig en bred og dyb viden om KNI´s historie, selskabskonstruktion, servicekontraktforpligtelser, organisation, strategi og virksomhedskultur.

KNI-Pikkorissarneq.jpg

Den første dag kurset blev holdt, var kursisterne lidt tilbageholdende og spændte, tydeligt på grund af at de ikke kendte hinanden. De følgende to dage var kursisterne mere åbne og nysgerrige; de stillede flere spørgsmål og der var en god stemning. 

Den sidste dag var det tydeligt, at de er begyndt at kende hinanden bedre og flere kursister fortalte glædeligt, hvor godt det var at møde andre medarbejdere fra kysten og at de har erhvervet sig bred viden om KNI A/S, helt fra datidens KGH og til nutidens KNI A/S.

I forbindelse med afslutningen blev der bl.a. sagt: ’Nu vender jeg tilbage til det sted hvor jeg kommer fra med den følelse som et nyt menneske og jeg håber at andre vil også have mulighed for at opleve kurset’.

Der var flere kursister der gerne vil opfordre andre til at tage kurset, samt at de har lyst til at udbrede, hvad de har lært på kurset når de kommer hjem.

KNI-Pikkorissarneq-2.jpg

KNI har i de senere år haft travlt med at etablere egne interne uddannelser gennem Taqqissuut, og anstrengt sig for at sikre det røde tråd i sine kompetenceudviklingsaktiviteter. Foreløbigt er der etableret følgende faste uddannelser:

Niuertunngorniarneq (købmandsuddannelse)

Ikummatissaasivilerisunngorniarneq (Oil Terminal Manager uddannelse)

Kursus Grundlæggende viden om KNI A/S

Ledelsen og HRD er lige nu travlt optaget med at udvikle en hel ny lederuddannelse, Aqutsisunngorniarneq, som også vil blive tilbudt hvert år, og som vil få samme 3 modul opbygning som Niuertunngorniarneq og Ikummatissaasivilerisunngorniarneq.

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl