KNI ordinær generalforsamling 2018

Onsdag den 15. august 2018 har KNI A/S afholdt sin ordinære generalforsamling. Ejerne var repræsenteret ved Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning taget til efterretning og årsrapporten for regnskabsåret 2017/18 godkendt.

Bestyrelsesformanden for KNI, Høgni Hansen, nævnte i sin beretning bl.a.:
"Med et et resultat på DKK 103,4 mio. før skat kan koncernen notere et resultat på nøjagtig samme niveau med forrige regnskabsår. Med afsæt i årets resultat fastholdes dermed fortsat den positive resultatudvikling som er blevet realiseret henover de seneste fem regnskabsår. Årets resultat er således – på linje med sidste år – det bedste indenfor de seneste mange år. Fra bestyrelsen takker vi alle KNI´s kunder, medarbejdere og forretningsforbindelser."

Ejerne ved Kim Kielsen roste KNI A/S for et godt årsresultat, og takkede alle medarbejdere, ledelse og bestyrelse. Han sagde bl.a.: Det er et generelt ønske fra Naalakkersuisut, at vores selvstyreejede aktieselskaber arbejder målrettet på en øget indsats for at opkvalificerede egne medarbejdere, herunder at selskabet understøtter medarbejdernes uddannelsesmuligheder. Det er derfor positivt at se, hvordan man i KNI regi fokuserer på at øge kompetencerne blandt medarbejderne, gennem egne uddannelseslinjer som Niuertunngorniarneq og Ikummatissaasivilerisunngorniarneq."

Generalforsamlingen traf beslutning om fordeling af overskud i overensstemmelse med bestyrelsens indstilling om udbetaling af udbytte på 20 mio. kr. Udover udbyttebetaling har selskabet i regnskabsåret 2017/18 betalt 75 mio. kr. i personskatter og 25 mio. kr. i selskabsskat.

Derudover sikrer KNI samfundet 1.000 arbejdspladser, ligesom koncernen investerer årligt for 150 mio. kr.

Ny bestyrelsesformand for KNI A/S

Generalforsamlingen indsatte Lars Borris Pedersen, CCO i Royal Arctic Line A/S. Alle øvrige medlemmer blev genvalgt.

Herudover blev det besluttet at genvælge Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, som selskabets statsautoriserede revisor.

Fra bestyrelsen takker vi alle KNI´s kunder, alle medarbejdere i koncernen og forretningsforbindelser.

For yderligere informationer kontaktes administrerende direktør Peter Grønvold Samuelsen på mobilnummer +299 55 37 03.

____________________________________
• Årsregnskabsperioden for KNI A/S er 1. april – 31. marts.

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl