KNI A/S PIlersuisoq sponsor for Arctic Sports Qaarsut


Sponsoraftalen blev underskrevet mandag d. 30. januar 2017 i Qaarsut af forkvinden for foreningen Paornanguaq Kruse og KNI A/S´ adm. direktør Peter Grønvold Samuelsen.

Formålet med aftalen er at fremme Arctic Sports Qaarsut fortsatte udivikling inden for Arctic Sport, således Arctic Sports Qaarsut fortsat kan være en del af den nationale elite og samtidig have fokus på udviklngen inden for bredde-og ungdom/børne idræt.

Adm. direktør i KNI A/S udtaler:

-        Det er med en vis stolthed, at KNI A/S – Pilersuisoq – nu er gjort til hovedsponsor for den ak-tive forening i Qaarsut. Vi ønsker dermed at medvirke til, at kendskabet til Inuit´s og dermed idrætslege i det arktiske område, bliver større her i landet. Det vil vi bl.a. gøre via vores spon-sorat til foreningen i Qaarsut. Foreningen i Qaarsut er Grønlandsmester i Arctic Sports.

Det er en 3 årige aftale der er indgået medllem KNI og Arctic Sports Qaarsut, som både omfatter sportstøj, sportsasker, håndklæder, drikkedunke etc. til alle klubbens medlemmer samt et årligt kontant beløb på kr. 25.000.

Arctic Sports Greenland afholder GM i Arctic Sports 14-18. marts 2017 i Ilulissat. 

 

 

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl