Omkostningsbevidsthed styrker KNI's økonomi

Regnskabsåret 2019/20 i KNI koncernen er tilendebragt. Et år hvor medarbejderne har haft fokus både på kerneopgaverne, og på at gennemføre nye tiltag til gavn for alle vores kunder og det indre grønlandske liv.

Med et resultat på 113,3 mio. DKK før skat har koncernen bevist at kunne fastholde den positive resultatudvikling som har været igangsat henover de seneste syv regnskabsår. Årets resultat ligger således på niveau med de bedste resultater i koncernens historie.

Årets resultat

Regnskabsåret blev også en periode, hvor KNI fortsatte med at styrke det økonomiske fundament i virksomheden ligesom yderligere optimering af kompetenceudvikling, arbejdstrivsel, serviceniveauet overfor kunderne samt forståelsen og respekten for at værne om ”det indre grønlandske liv” blev meget højt prioriteret.

Resultatet efter skat på 76,1 mio. DKK og en egenkapital på 1.139,2 mio. DKK understreger KNI som en virksomhed med et solidt økonomisk grundlag.

Investeringer

Selskabets aktuelle resultatudvikling er en helt afgørende forudsætning for at kunne foretage de nødvendige fremtidige investeringer, der skal nedbringe selskabets renoveringsefterslæb både i energi- og i varedivisionen.

De budgetterede planer for nedbringelse af renoveringsefterslæbet betyder at koncernen investerer kontinuerligt store summer i løbende vedligehold og nybyggeri. Investeringsniveauet har i regnskabsåret 2019/20 udgjort ca. 142 mio. DKK. I de kommende regnskabsår forventes et årligt investeringsniveau på niveauet 150 mio. DKK.

Udbytte og skatter

I henhold til aftale med KNI´s ejer, Selvstyret, er der afsat 20 mio. DKK i udbytte af årets resultat.

KNI har herudover i regnskabsåret 2019/20 betalt 85 mio. DKK i personskatter samt 24,5 mio. DKK kr. i selskabsskat. 

KNI A/S har således betalt DKK 129,5 mio. tilbage til samfundet i form af udbytte og skatter.

Landskassens betaling til KNI´s vareforsyning har været dalende og androg DKK 18 mio. sidste år og er således en halvering i forhold til 3 år siden.

Priskampagner

Pilersuisoq dagligvarebutikker har også i 2019/20 kørt ugentlige priskampagner på udvalgte basisvarer alle steder, hvor der er Pilersuisoq butikker. Via disse priskampagner har Pilersuisoq lettet priserne for disse varer på DKK 10 mio., ligesom det var tilfældet i 2018/19.

Tak til medarbejderne, kunderne og samarbejdspartnere

Bestyrelsen og den daglige ledelse vil rette et stort tak til alle koncernens dygtige og motiverede medarbejdere samt andre gode samarbejdspartnere, og ikke mindst kunderne, som har bidraget med at gøre den positive udvikling mulig.

 

For yderligere informationer kontaktes administrerende direktør Peter Grønvold Samuelsen på mobilnummer +299 55 37 03.

 


 

  • Årsregnskabsperioden for KNI A/S er 1. april – 31. marts.
  • KNI A/S afholder ordinær generalforsamling d 12. august 2020.

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl