KNI Samling 2015

KNI Samling 2015 afvikles i dagene 8-14. juni i Nuuk med deltagelse af 120 medarbejdere fra forskellige dele af KNI.

Det er det største arrangement af sin art i KNI historien. Det er første gang, at så mange medarbejdere på den måde samles samtidigt. Der er der flere grunde til.

Det er i de senere år blevet til kutyme, at Pilersuisoq samler sine købmænd til konferencer hvert andet år. Over i Polaroil samles tankforvalterne til deres årlige årsmøder, hvor der drøftes arbejdsrelaterede forhold og hvor man dygtiggør sig i forskellige ting.

Første gang man slog disse arrangementer sammen, var i 2011, da man samlede op mod 90 KNI medarbej-dere i Ilulissat, med stor succes.

Den nye KNI ledelse har i år valgt at afvikle den kommende KNI Samling med deltagelse af medarbejdere fra alle forskellige forretningsområder og stabene.

KNI´s ledelse håber på, at det kommende arrangement vil tilføre hele KNI, de deltagende medarbejdere, og alle medarbejdere, som ikke deltager, samt ledelsen, fornyet kræfter, mod og motivation til de kommende udfordringer, der venter os forude.

Program for arrangementet.

P1140046-001 til kni.gl.jpgP1140041 til kni.gl.jpg

 

 

 

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl