Overrækkelse af Hendes Majestæt Dronningens Fortjenstmedalje af sølv, Daniel Pivat

Daniel Pivat, der i 41 sammenhængende år har været ansat i KGH/KNI Pilersuisoq, har fået overrakt Fortjenstmedalje i Sølv. Overrækkelsen fandt sted d. 1. marts 2015, i forsamlingshuset i Kuummiut.

daniel-pivat-630p.jpg

Til festligheden var der indbudt gæster bla. Daniel Pivat’s børn og familie samt kollegaer fra Pilersuisoq i Kuummiut.

Aftenen var en højtidelig begivenhed for både Daniel Pivat samt for gæsterne.

Efter at Salgschef Martha Mikaelsen havde budt velkommen, blev der sunget sange af sangkoret.

Salgschef Martha Mikaelsen’s tale:

“Kære Daniel Pivat

Vi er i dag samlet for at fejre en mangeårig ansættelse i KGH/KNI. D. 10. juni 1974 var du som 24 årig blevet ansat i KGH, dengang var Lars Ignatiussen butikschef, men du husker ikke, hvem der var handelschef dengang.

Du har siden dengang arbejdet med:

Kasse ekspeditioner, lægge varer på hylderne, stå i kiosken, kundeekspeditioner og varetog varelederens opgaver under dennes rejser, og du arbejder den dag i dag i butikken.

Du har deltaget i forskellige kurser i forbindelse med omlægninger i KGH/KNI, og har arbejde som overassistent i butikken.

Du fortalte mig, at du blandt andet kan huske din første løn, og den var lidt over 300 kr., og i 1975 var du blevet medlem i den daværende Grønlands Arbejder Sammenslutning, GAS. Siden du blev ansat er du ikke udeblevet uden særlig grund, og det er de færreste, man kan sige det om.

Du fortalte mig, at du blandt andet kunne huske, at der var elektricitet i butikken, og når elektriciteten gik ud, så betjente du med en manuelt ”Sweda” kasseapparat.

Kære Daniel

Jeg vil gerne på vegne af KNI A/S ønske dig og din familie hjertelig tillykke med en stor tak for dit eksemplariske virke i mange år i KGH/KNI.

Jeg vil nu overrække dig Hendes Majestæts Dronningens Fortjenstmedalje i sølv for mange års tro tjeneste i KGH/KNI, og Daniel Pivat, jeg siger mange tak for dit 40 årige virke, og hjertelig tillykke til dig og din familie, og jeg ønsker alle en god aften."

Efter overrækkelse af fortjenstmedaljen fik alle gæsterne mundgodter, kaffe, te og kager. Der blev holdt en hyggelig aften med taler, sange og fortællinger af sjove historier.

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl