Gavecheck til en studerende

I forbindelse med overrækkelse af beviser til nybagte bachelorer og kandidater fra uddannelser under Ilimmarfik fredag den 27. februar 2015 havde medlem af bestyrelsen for KNI A/S, Julia Pars, fornøjelsen at overrække en check til en af dimittenderne.

dimins-ilimmarf-15-630p.jpg

Professionsbachelor som socialrådgiver Susanne Lea Q Andersen havde opnået den højeste gennemsnit på 11,4, og i den anledning overrakte Julia Pars en gavecheck med et beløb på 5.000 kroner.

Julia Pars sagde blandt andet:
- Det er mig en stor glæde at ønske jer tillykke med jeres uddannelser på vegne af KNI A/S, et af Grønlands største selvstyreejede virksomheder, og dermed også en af de største arbejdspladser i Grønland. Uddannelse er en af de vigtigste drivere for udvikling i et samfund, og netop derfor ser vi det som vigtigt til stadighed at opmuntre til uddannelse og videreuddannelse.

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl